Wolna Palestyna

13/06/2017

ONZ: Izrael głównym sprawcą palestyńskiego cierpienia

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 11:29

Izraelska okupacja Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, której przypada w czerwcu 50 rocznica, jest „główną przyczyną” palestyńskich potrzeb humanitarnych, potwierdza Organizacja Narodów Zjednoczonych.

„Okupacja uniemożliwia Palestyńczykom sprawowania kontroli nad podstawowymi aspektami codziennego życia, niezależnie od tego, czy żyją w Strefie Gazy, czy na Zachodnim Brzegu, w tym w Jerozolimie Wschodniej”. Takie wnioski wynikają z opublikowanego w środę (31.05.2017 r.) raportu, przygotowanego przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych (OCHA).

„W swym sercu, kryzys [na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych] wynika z braku ochrony palestyńskiej ludności cywilnej – przed przemocą, wysiedleniem, restrykcjami w dostępie do usług i środków do życia, oraz przed innymi naruszeniami prawa – z nieproporcjonalnym wpływem na szczególnie narażone osoby, w szczególności na dzieci”, oświadczył szef OCHA David Carden.

Kryzys ten jest w tej chwili szczególnie dotkliwy w Strefie Gazy, gdzie brak energii elektrycznej na skutek trwającej już 10 lat izraelskiej blokady i kolejnych militarnych ataków, doprowadził to terytorium do upadku.

Wzrost liczby wyburzeń

Palestyńczycy doświadczyli w 2016 roku największej liczby dokonywanych przez Izrael wyburzeń domów oraz innych budynków, odkąd ONZ w 2009 roku rozpoczęło prowadzenie rejestrów wyburzeń.

Liczba zburzonych budynków sfinansowanych przez fundatorów jest również bezprecedensowa, prawie trzykrotnie wyższa niż w roku poprzednim.

W sumie z powodu wyburzeń wysiedlono 1601 osób, w tym połowę tej liczby stanowiły dzieci.

Większość Palestyńczyków straciła swoje domy pod pretekstem, że zostały one zbudowane bez wymaganego pozwolenia od izraelskich władz okupacyjnych, które dla Palestyńczyków jest praktycznie nie do zdobycia.

156 osób zostało bez dachu nad głową z powodu karnych wyburzeń lub konfiskat.

W raporcie podkreślono także, że od 2014 roku Izrael wznowił stosowanie praktyki kary zbiorowej, wymierzanej całej rodzinie osoby, oskarżonej o atak przeciwko Izraelczykom. Polityka ta jest coraz częściej stosowana.

Izraelska polityka zemsty przeciwko członkom rodziny oskarżonych osób jest zarezerwowana wyłącznie dla Palestyńczyków i nigdy nie zastosowano jej przeciwko żydowskim osadnikom na Zachodnim Brzegu.

Dokonywane przez Izrael wyburzenia kreują „środowisko represji”, które prowadzi do przymusowych wysiedleń i „wymuszonych transferów”, stwierdza ONZ.

Tysiące rodzin wciąż wysiedlonych

Tymczasem odbudowa powojennych zniszczeń w Strefie Gazy ciągle boryka się z poważnymi przeszkodami.

Pod koniec 2016 roku odbudowano zaledwie 22% domów zniszczonych w trakcie izraelskiego ataku militarnego z 2014 roku, w którym zginęło ponad 2,2 tys. Palestyńczyków.

9 tysięcy rodzin – ponad 47 tys. osób – wciąż pozostaje wysiedlonych.

ONZ twierdzi, że ilość cementu dopuszczonego do importu w Strefie Gazy stanowi niewielką część potrzeb, co prowadzi do trwającego cierpienia tych rodzin.

Palestyńczycy oraz międzynarodowi eksperci w zakresie prawa początkowo oskarżali ONZ o współudział w izraelskiej nielegalnej blokadzie poprzez udział w tzw. Mechanizmie Rekonstrukcji Gazy, poprzez który Izrael poważnie ograniczył import materiałów budowlanych.

Izrael coraz częściej odmawia palestyńskim pracownikom ONZ i innych organizacji pomocowych wjazdu do Strefy Gazy. Niemal co trzeci wnioskodawca nie został wpuszczony w 2016 roku, podczas gdy rok wcześniej odmówiono możliwości wjazdu zaledwie 4 procent wnioskujących.

Bezkarność

Śmiertelność Palestyńczyków w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu spadła w 2016 roku. Jak twierdzi ONZ, na Zachodnim Brzegu zabitych zostało 99 Palestyńczyków, z czego jedną trzecią ofiar stanowiły dzieci. W Hebronie zginęło 36 Palestyńczyków, a w Jerozolimie 26.

Jednak ONZ nie przypisuje temu spadkowi żadnej pozytywnej zmiany w zachowaniu izraelskich władz, zwracając uwagę na „obawy”, że siły izraelskie nadal są odpowiedzialne za pozasądowe egzekucje w sytuacjach, gdy Palestyńczycy nie stanowią żadnego zagrożenia.

„Choć tendencje zmieniają się z roku na rok, nadal mamy do czynienia z powszechnym brakiem ochrony oraz odpowiedzialności za naruszenia prawa międzynarodowego”, powiedział David Carden z OCHA.

W raporcie zwrócono również uwagę, że izraelskie władze nie podjęły żadnych kroków mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności za śmierć cywili w Strefie Gazy trzy lata od ofensywy z 2014 roku: „Bezkarność neguje prawo ofiar do sprawiedliwości i zadośćuczynienia, na które zasługują, i zapobiega powstrzymaniu przyszłych naruszeń”.

Wcześniej w tym roku Komisja Ekonomiczno-Społeczna ONZ ds. Azji Zachodniej (ESCWA) w swoim raporcie stwierdziła, że „ponad wszelkie wątpliwości” Izrael narzucił całemu narodowi palestyńskiemu system, który spełnia prawną definicję apartheidu – jedną z poważniejszych zbrodni wymienionych w statucie założycielskim Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Raport wzywał do zastosowania skutecznych środków zmuszających Izrael do poszanowania praw palestyńskich, w tym do poparcia kampanii Bojkotu, Wycofania Inwestycji oraz Sankcji (BDS). Zamiast tego Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres szybko wycofał raport pod naciskiem Stanów Zjednoczonych.

W rozpoczynającym się 51 roku okupacji niewiele wskazuje na to, aby jakikolwiek rząd – czy samo ONZ – poważnie traktowało swoje zobowiązania do zakończenia współudziału w naruszeniach Izraela i pociągnięcia tego państwa do odpowiedzialności.

Źródło: https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/israel-main-cause-palestinian-suffering-un-says

Za: http://palestyna24.pl/onz-izrael-glownym-sprawca-palestynskiego-cierpienia/

Reklamy
TrackBack URI

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: