Wolna Palestyna

04/06/2013

Koniec lorda Northcliffe’a – Douglas Reed

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 14:37

Przez trzy lata po Konferencji Pokojowej z 1919 roku trwały prace nad planem organizacji wojsk brytyjskich w Palestynie i upozorowania ich obecności zadaniem honorowej misji, która w gruncie rzeczy miała charakter zamachu. Ten nieskończenie zawikłany problem został sprawnie rozwiązany. Z zachowanych świadectw wyłania się wstrząsający obraz tajnych, niegodziwych manipulacji rządów mocarstw. Wraz z praktyką udoskonalały się metody wywierania ‘nieodpartej presji na politykę międzynarodową’.

Po uznaniu pretensji syjonistów do Palestyny przez Konferencję Pokojową (i równoczesnym zignorowaniu zasymilowanych Żydów zachodnich, których przedstawicielem był M. Sylvain Lewi), następny krok uczyniono na Konferencji 1920 roku w San Remo, gdzie zwycięskie mocarstwa zebrały się w celu rozczłonkowania pobitego Imperium Tureckiego. Konferencja ta zaakceptowała przebiegły koncept dr Weizmanna z 1915 roku przejęcia Palestyny jako ‘mandatu’ pod administrację brytyjską.

Prawdziwa natura tego przedsięwzięcia poczęła wychodzić na jaw i wzbudzać coraz głośniejsze protesty. Tym niemniej, Mr Balfour zapewnił dr Weizmanna, że ‘nie należy przywiązywać do nich wagi, gdyż na pewno nie wpłyną one na definitywnie ustaloną politykę’.

Owo zagadkowe stwierdzenie, często później się powtarzające, zakłada, że w tej jedynej kwestii polityka nie powinna, nie może i nie zmieni się nigdy, bez względu na interesy narodowe, honor, czy inne imponderabilia. Nie znam innego wypadku, gdzie zasady polityki państwowej oparte byłyby na niewzruszonym kanonie, ignorującym interesy państwowe i opinię publiczną. W San Remo, Lloyda George’a niepokoiła możliwość ‘zamrożenia’ inicjatywy pokojowej przed osiągnięciem skrytego celu i powiedział dr Weizmannowi: ‘Niech pan nie traci czasu. Dziś świat jest jak Bałtyk przed zamarznięciem. Teraz jeszcze jest w ruchu. Ale gdy zamarznie, będziecie musieli przebijać lód głową i czekać na drugą odwilż’. Gdyby Lloyd George rzekł ‘drugą wojnę’, miałby rację i prawdopodobnie ją miał na myśli, mówiąc o ‘odwilży’. W takich okolicznościach Konferencja San Remo ‘zatwierdziła Deklarację Balfoura i decyzję powierzenia mandatu Wielkiej Brytanii’. Stąd już jeden krok dzielił syjonistów od osiągnięcia celu; sprzedania wynalazku ‘mandatów’ Lidze Narodów, która miała uzurpować sobie prawo ich nadawania, i ‘ratyfikować’ ten szczególny Mandat.

(more…)

03/06/2013

Izrael Szamir: Każdy może zabić w sobie Żyda

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 13:06

Szura Butrin

Izrael SzamirIzrael Szamir (Israel Shamir) jest w polityce izraelskiej figurą znienawidzoną. Lecz powodem tego nie jest tylko sam radykalizm. Szamir jest pisarzem kultowym, jest wspaniałym łącznikiem między kulturą żydowską i rosyjską.

Siedzimy z Szamirem w Ramallah w kawiarni. Jest z nami palestyński profesor Hassan Abdallah ze swoją francuską żoną.

– Z Hassanem ciągle się kłócimy – śmieje się Szamir. On nie lubi Hamasu, a mnie się podoba.

– Hamas?!!

– Tak, ja w ogóle lubię ludzi wierzących: dobrze jest, gdy ludzie myślą o duszy. Hamas troszczy się o ludzi, robi wiele dobrego – szkoły, szpitale. Nie są skorumpowani…

W tym momencie Francuzka przypomina, że książki Szamira są we Francji zabronione za antysemityzm.

– Czy Pan naprawdę nienawidzi Żydów?

– Oczywiście, że nie. Po prostu bardzo chcę zabić w sobie Żyda…

(more…)

Blog na WordPress.com.