Wolna Palestyna

15/02/2013

Ekspert ONZ wzywa do natychmiastowego uwolnienia trzech Palestyńczyków prowadzących strajk głodowy

Filed under: Wiadomości — Wolna Palestyna @ 01:22

hungerstrikeGenewa (13 lutego 2013)Richard Falk – specjalny wysłannik ONZ wezwał dziś do natychmiastowego zwolnienia trzech Palestyńczyków przetrzymywanych przez Izrael bez postawienia zarzutów. Falk wyraził troskę o los przetrzymywanych: Tareka Qa’adana i Jafara Azzidine’a, którzy prowadzą strajk głodowy już przez 78 dni, oraz Samera Al-Issawiego, który przez ponad 200 dni przyjmuje ograniczoną ilość pokarmów.

„Przetrzymywanie w tych warunkach trzech mężczyzn: Qa’qdana, Azzidine’a i Al-Issawiego jest nieludzkie. Izrael jest odpowiedzialny za wszelką nieustanną krzywdę”, ostrzegał niezależny ekspert wyznaczony przez Radę Praw Człowieka  ONZ do monitorowania i raportowania naruszania praw człowieka w Izraelu. „Jeśli izraelscy urzędnicy nie mogą przedstawić dowodów przeciwko tym trzem przetrzymywanym mężczyznom, ci muszą być natychmiast zwolnieni”.

„Panowie Qa’adan i Azzidine są podobno na skraju śmierci z groźbą rychłego ataku serca”, odnotował ekspert przypominając, że zostali oni aresztowani 22 listopada 2012 r., a strajk głodowy rozpoczęli 28 listopada po tym, jak zostali skazani na 3-miesięczny areszt. 24 stycznia 2013 r., gdy ich stan zdrowia znacznie się pogorszył, przewiezieni zostali do szpitala w Tel Avivie.

To już drugi raz, kiedy Azzidine i Qa’adan podejmują strajk głodowy w proteście przeciwko bezpodstawnemu aresztowaniu. Wcześniej brali udział w masowym proteście głodowym prowadzonym przez Palestyńczyków od 17 kwietnia do 14 maja 2012 r. Qa’adana zwolniono po 15 miesiącach aresztu (8 lipca 2012 r.), Azzidine’a zaś po 3 miesiącach (19 czerwca 2012 r.)

„Izrael musi zaprzestać przerażającego i bezprawnego traktowania zatrzymanych Palestyńczyków. Wspólnota międzynarodowa musi reagować natychmiastowo, używając wszystkich środków wpływu, jakie posiada, aby zakończyć uwłaczające przetrzymywania”, ostrzegał specjalny wysłannik.

Zdaniem Falka Izrael obecnie przetrzymuje co najmniej 178 Palestyńczyków w areszcie bez procesu.

W 2008 r. Rada Praw Człowieka ONZ ustanowiła Richarda Falka (USA) piętnastym specjalnym wysłannikiem do monitorowania sytuacji  praw człowieka na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych. Mandat ten ustanowiła w 1993 r. Komisja Praw Człowieka ONZ.

Więcej informacji na ten temat:

OHCHR Country Page – Occupied Palestinian Territories: ohchr.org
OHCHR Country Page – Israel: ohchr.org

Źródło: OHCHR

tłum. KSK
kampania-palestyna.pl

Blog na WordPress.com.