Wolna Palestyna

16/04/2012

1600 palestyńskich zatrzymanych deklaruje strajk głodowy na 17 kwietnia

Filed under: Wiadomości — Wolna Palestyna @ 15:11

1600 palestyńskich więźniów politycznych przetrzymywanych przez Izrael zadeklarowało, że rozpocznie bezterminowy strajk głodowy 17 kwietnia w proteście przeciwko nielegalnemu zatrzymaniu, domagając się podstawowych praw.

Palestyński Minister ds. Zatrzymanych na Zachodnim Brzegu Issa Qaraqe stwierdził, że sytuacja zatrzymanych w izraelskich więzieniach jest bardzo trudna i niebezpieczna, szczególnie w świetle nieustających izraelskich pogwałceń i ataków przeciwko nim.

Qaraqe dodał, że zatrzymani walczą w obronie swojej godności i o polepszenie własnych warunków egzystencjalnych.

Następnie wezwał do masowych kampanii solidarności i ustanowienia dnia 17 kwietnia, Dnia Więźniów Palestyńskich, dniem solidarności i masowych pokojowych protestów we wszystkich częściach terytoriów okupowanych.

Agencja prasowa Ma’an poinformowała, że komisja utworzona przez Izraelskie Władze Więzienne pod przewodnictwem Yitzhaka Gabai’a złożyła wizyty w szeregu ośrodków zatrzymań, wysłuchała żądań zatrzymanych i „obiecała” ustosunkować się do nich w nadchodzącym tygodniu.

Niektóre z żądań przedstawionych przez zatrzymanych to:

1. Zakończenie administracyjnych zatrzymań
2. Zakończenie więzienia w odosobnieniu
3. Przywrócenie prawa do edukacji
4. Wstrzymanie wszelkich wtargnięć do pokojów i sektorów zatrzymanych
5. Pozwolenie na odwiedziny rodzin, szczególnie odnośnie zatrzymanych ze Strefy Gazy
6. Polepszenie pomocy medycznej dla chorych więźniów
7. Wstrzymanie upokarzania i rewizji osobistych rodzin zatrzymanych
8. Pozwolenie na książki i gazety
9. Wstrzymanie wszelkiego rodzaju kar dla zatrzymanych

Palestyńscy zatrzymani w izraelskich więzieniach poddawani są brutalnemu i bezprawnemu traktowaniu, które narusza prawo międzynarodowe i Czwartą Konwencję Genewską, których sygnatariuszem jest Izrael.

Palestyńczycy obchodzą 17 kwietnia jako Palestyński Dzień Więźniów od 1974 roku, dnia, w którym Izrael uwolnił Mahmouda Bakra Hijazi w pierwszym w historii porozumieniu o wymianie więźniów.

202 palestyńskich zatrzymanych zmarło od 1967 r. po porwaniu przez izraelskie siły w następstwie izraelskiej okupacji reszty Palestyny (Zachodni Brzeg, Strefa Gazy, Jerozolima Wschodnia i Wzgórza Golan).

Setki zatrzymanych zmarło po zwolnieniu wskutek poważnych chorób i innych dolegliwości będących rezultatem ciężkich tortur i maltretowania w izraelskich więzieniach.

70 zatrzymanych zmarło w więzieniach w następstwie ciężkich tortur, 74 zostało poddanych egzekucjom po aresztowaniu, 51 zmarło ze względu na brak opieki medycznej, 7 zmarło wskutek użycia nadmiernej siły przez żołnierzy i z powodu postrzelenia w więzieniu, poinformował były więzień polityczny, szef wydziału ewidencji w Ministerstwie ds. Zatrzymanych, Abdul-Nasser Farawna.

Źródło: imemc.org

Reklamy
TrackBack URI

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: