Wolna Palestyna

27/12/2011

Izraelscy agenci i amerykańscy Żydzi dokonali w USA kradzieży materiałów aktywnych użytych do produkcji izraelskiej broni atomowej

Filed under: Wiadomości — Wolna Palestyna @ 17:39

Niedawno odtajnione dokumenty FBI, CIA i innych agencji rządowych, poddane badaniom przez instytut Research on Middle Eastern Policy ukazują zastraszające fakty, potwierdzające wcześniejsze przypuszczenia.

Z dokumentów wynika, że rząd Izraela, korzystając z obywateli amerykańskich żydowskiego pochodzenia oraz izraelskich agentów, dokonał w latach 1950. i 1960. infiltracji amerykańskich baz przechowujących radioaktywne materiały, wykradając z nich 269 kg wzbogaconych materiałów radioaktywnych, gotowych do użycia w broni atomowej. Kradzież umożliwiła stworzenie przez Izrael swojej pierwszej bomby atomowej.

Już w 2001 roku Departament Energii potwierdził kradzież 269 kg materiałów radioaktywnych, przechowywanych w firmie Numec, Inc. w miejscowości Apollo w stanie Pennsylvania, jednak odtajnione dzisiaj dokumenty wskazują, że pod okiem Zalmana Shapiro, ówczesnego dyrektora firmy Numec, czterech agentów Mossadu: Rafael Eitan, Avraham Ben-Dor, Ephraim Biegun i Avraham Hermoni, pracujących na najwyższych stanowiskach w firmie, dokonali kradzieży materiałów radioaktywnych.

Rafael Eitan, po wypełnieniu swoich zadań w USA, został dyrektorem operacji wywiadowczych Mossadu, odpowiedzialnym m.in. za uprowadzenie Adolfa Eichmanna z jego domu w Argentynie. Avraham Ben-Dor, prawa ręka Eitana, został w 1986 roku odsunięty od tajnej komórki Mossadu – Shin Bet, gdy na jaw wyszły fakty morderstwa i torturowania Palestyńczyków, pozostających pod jego nadzorem więziennym. Avraham Hermoni został mianowany dyrektorem programu “Rafael”, konstruowania izraelskiej bomby atomowej.

Pomimo ostrzeżeń amerykańskich służb wywiadowczych wskazujących na infiltrację firmy Numec przez obcych agentów, ówczesny Kongres i Departament Energii odmówiły cofnięcia kontraktu tej firmie. Pomimo dalszych faktów dostarczanych przez wywiad, m.in. odnalezienia skradzionych materiałów radioaktywnych w izraelskiej bazie nuklearnej w Dimonie oraz wskazywania na infiltrację amerykańskich baz przez agentów izraelskich, żydowskie lobby oraz pro-syjonistyczni członkowie Kongresu i kluczowych agencji rządowych doprowadzili do zaniechania odpowiednich działań.

Opracowanie: Bibuła – na podstawie American Free Press (December 16, 2011) – Documents Reveal Israel Stole Uranium from U.S. Stockpiles in 1950’s and 1960’s

TrackBack URI

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: