Wolna Palestyna

27/09/2011

Irlandia poparła uznanie państwa palestyńskiego

Filed under: Wiadomości — Wolna Palestyna @ 15:06

Występując 26 września na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, irlandzki wicepremier i minister spraw zagranicznych Eamon Gilmore oświadczył , że uznanie państwa palestyńskiego będzie oznaczało poparcie dla narodu palestyńskiego, który cierpi już zbyt długo. Dodał też, że Palestyna ma takie samo prawo do członkostwa w ONZ jak Irlandia czy jakiekolwiek inne państwo członkowskie. Równocześnie przypomniał, że Irlandia od dłuższego czasu popiera ideę utworzenia suwerennego i niezawisłego państwa palestyńskiego w granicach z 1967 roku.

Przed tygodniem podobną deklarację złożył minister spraw zagranicznych Słowenii Samuel Zbogar oświadczając, iż jego kraj popiera prawo Palestyńczyków do własnego państwa a także prawo Izraela do pokoju. Poparcie dla państwa palestyńskiego wyraził również 26 września prezydent Sudanu Omar al-Baszir, mówiąc: Jesteśmy razem z narodem Palestyny w jego dążeniu do uznania ich państwa przez Narody Zjednoczone.

Z kolei Arabia Saudyjska na trzy dni przed złożeniem formalnego wniosku o przyjęcie Palestyny do ONZ postanowiła przeznaczyć kwotę 200 milionów dolarów jako dotację dla Autonomii Palestyńskiej. Budżet Autonomii Palestyńskiej, wynoszący około 3,7 miliarda dolarów rocznie, w połowie opiera się na dotacjach zagranicznych.

Bolesław K. Jaszczuk
lewica.pl/?id=25250

TrackBack URI

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: