Wolna Palestyna

13/07/2011

Polscy euro(p)osłowie wzywają do odrzucenia deklaracji utworzenia niepodległego Państwa Palestyńskiego

Filed under: Wiadomości — Wolna Palestyna @ 00:21

Z wielkim smutkiem i głośno pragniemy zaprotestować przeciw haniebnej decyzji 16 polskich europosłów, którzy podpisali się pod apelem do szefowej dyplomacji UE Catherine Ashton wzywającym Parlament Europejski do odrzucenia pokojowych starań Narodu Palestyńskiego o niepodległość.

Postawa Bogusława Sonika, Róży Thun, Tadeusza Zwiefki, Krzysztofa Liska, Jana Kozłowskiego, Filipa Kaczmarka, Jolanty Hibner, Pawła Zalewskiego, Marka Siwca, Wojciecha Olejniczaka, Ryszarda Zemke, Tadeusza Cymańskiego, Michała Kamińskiego, Ryszarda Czarneckiego, Jacka Włosowicza i Janusza Wojciechowskiego to niebezpieczny sygnał dla grup, które od lat działają na froncie walki z reżimem Apartheidu Izraela, że pokojowe formy politycznego nacisku nie mają szans przy sile izraelskiego lobby.

Polscy reprezentanci Izraela w Parlamencie Europejskim swoją decyzję argumentowali „jednostronnością” dokumentu. Jednocześnie zapominając, że do tej pory Izrael jednostronnie ustalił granice swojego państwa budując nielegalne w świetle Prawa Międzynarodowego osiedla żydowskie na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu (Konwencja Genewska art. 49 paragraf 6 IV oraz regulacja Haska nr 1907.). Również stawianie 8 metrowego muru zamykającego mieszkańcom Palestyny możliwość swobodnego transportu, dostępu do wody pitnej czy pól uprawnych jest działaniem jednostronnym, przeciwko któremu nie słyszymy głosu sprzeciwu ze strony wymienionych europosłów.

Nasza walka o wolność jest niczym więcej jak walką o godne życie i współistnienie podobne temu, jaką Polacy z heroizmem ponosili w czasach zaborów. Nikt nie ma prawa decydować o innych narodach, nikt nie ma prawa decydować o tych lepszych czy gorszych ludziach (wybranych lub nie wybranych, lepszej lub gorszej rasy czy religii). Wszyscy jesteśmy równi i mamy równe prawa walczyć o godność. W imieniu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej, Stowarzyszenia Palestyńczyków Polskich apelujemy o rozpoczęcie walki na polu politycznym wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z okupacją, kolonizacją, rasizmem, zbrodniami wojennymi, apartheidem Izraela.

Omar Faris w imieniu

Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich

1 komentarz

  1. […] Wolna Palestyna, 13//07/2011 Kategorie : Europe […]

    Polubienie

    Pingback - autor: Polscy euro(p)osłowie wzywają do odrzucenia deklaracji utworzenia niepodległego Państwa Palestyńskiego — 13/07/2011 @ 07:31


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: