Wolna Palestyna

17/06/2011

Izrael zarządza działania lobbystyczne wymierzone w projekt uznania Państwa Palestyńskiego

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 14:17

Nikt nie dostanie urlopu: W tajnym okólniku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela wezwało swoich dyplomatów do wzmożonego wysiłku. Winni oni spotykać się z decydentami w krajach, w których pracują i w miarę możliwości skłonić ich do przeciwstawienia się uznaniu państwa palestyńskiego na forum ONZ.

Jerozolima: Okólnik z centrali nie pozostawia wątpliwości: „Cel jest następujący: skłonić kraj, w którym Państwo odbywacie służbę, do głosowania przeciwko uznaniu państwa palestyńskiego.” Telegram dostarcza też konkretnych wskazówek: „Państwa plan działania musi obejmować próby kontaktu z politykami najwyższymi rangą, mobilizację ważnych pośredników w przekazywaniu naszego stanowiska (takich jak np. lokalnych gmin żydowskich, organizacji pozarządowych), użycie mediów, wywieranie wpływu na opinię publiczną, jak również celowe publiczne zastosowanie działań dyplomatycznych wobec wszystkich wpływowych grup społeczeństwa.”

Jak relacjonuje izraelski dziennik „Ha’aretz” na swojej stronie internetowej, 2 czerwca Rafael Barak, Dyrektor Generalny izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wysłał ten telegram do ambasad Izraela.

Powód tej niezwykle skoncentrowanej ofensywy dyplomatycznej jest następujący: prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmud Abbas, chce we wrześniu poddać pod głosowanie Zgromadzenia Ogólnego ONZ ustanowienie Państwa Palestyńskiego. W procesie pokojowym między Palestyńczykami a Izraelem już od lat nie było żadnych postępów. Obecnie strony nawet nie rozmawiają ze sobą oficjalnie. Abbas wierzy, że będzie mógł wyjść z tego ślepego zaułka, jeśli postara się o międzynarodową legitymizację, która z kolei powinna przynaglić Izrael do ustępstw.

Izrael ostro krytykuje plan Abbasa. Także USA, Niemcy i inne ważne państwa zasugerowały już, że nie uważają tego jednostronnego kroku za korzystny, i że jedynie dwustronne rokowania z Izraelem mogłyby doprowadzić do rozwiązania w postaci ustanowienia dwóch państw. Zgromadzenie Ogólne ONZ nie jest jednak Radą Bezpieczeństwa. Nie ma tu żadnych państw mogących zgłosić weto, każdy głos liczy się tak samo, a Palestyńczycy ufają, że doprowadzą do tego, że większość zagłosuje w ich sprawie.

Cotygodniowe relacje wysyłane do centrali

Od dawna wiadomo, że Izrael chce to udaremnić. Depesze ujawnione po raz pierwszy przez „Ha’aretz” pokazują, do jakiego stopnia rząd izraelski jest zaaferowany możliwością uznania państwa Palestyna. Według gazety poza Dyrektorem Generalnym MSZ Barakiem także inni czołowi dyplomaci z centrali rozesłali telegramy do placówek izraelskich na całym świecie. Dziennik wyczerpująco cytuje te instrukcje.

I tak m.in. wezwano dyplomatów do tego, by anulowali wszystkie swoje plany urlopowe zarezerwowane na miesiąc wrzesień. Chodzi o to, aby jak największa liczba państw zagłosowała w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przeciwko uznaniu państwa palestyńskiego.

Czołowi dyplomaci dostarczyli placówkom argumenty, których powinno się użyć w walce o uznanie dla poglądów rządu izraelskiego. Zgodnie z ich argumentacją plan Palestyńczyków powinno się „opisać jako proces, który prowadzi do erozji legitymizacji państwa Izrael”. I dalej: „Główny argument jest taki, że Palestyńczycy próbują osiągnąć swoje cele w ONZ inaczej niż przez rokowania z Izraelem, co z kolei narusza zasadę, zgodnie z którą jedyną drogą do zakończenia konfliktu są dwustronne negocjacje.”

Do 10 czerwca każdy izraelski przedstawiciel dyplomatyczny za granicą musiał posłać do centrali szczegółowy plan działania dostosowany do warunków kraju, w którym odbywa służbę. Samo Ministerstwo Spraw Zagranicznych również nie pozostaje bezczynne. Według „Ha’aretz” Dyrektor Generalny Barak zawiadamia w swoim telegramie, że MSZ utworzyło własną grupę o nazwie Forum Wrześniowe. Jak donosi dalej „Ha’aretz”, „zespół analizuje wszystkie możliwe działania palestyńskie jak również opcje, którymi dysponuje Izrael, aby je zakłócić.

Poza tym Forum stworzyło pewien rodzaj nadrzędnego, szeroko zakrojonego planu postępowania na płaszczyźnie dyplomatycznej i w celu pozyskania życzliwości opinii publicznej.” Jeden raz w tygodniu placówki muszą teraz składać sprawozdania na Forum Wrześniowe.

Selektywne wizyty u niezdecydowanych kandydatów

W innym telegramie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wysłano do ambasad w państwach europejskich, poświęca się szczególną uwagę tym krajom i ich możliwemu zachowaniu w trakcie głosowania.

Według „Ha’aretz” rozróżnia się trzy grupy państw: te, które prawdopodobnie zagłosują na „nie” (m.in. Niemcy), państwa niezdecydowane (wiele państw europejskich) i prawdopodobnie aprobujący powstanie Palestyńskiego Państwa (m.in. Szwecja i Portugalia).

Według „Ha’aretz” w telegramie Naora Gilona, szefa wydziału izraelskiego MSZ na Europę Zachodnią, ambasadorów wezwano do zadbania o przekazanie odpowiednich informacji mediom. Poza tym ambasadorzy powinni informować, czy wizyta wysokiej rangi polityka izraelskiego przed głosowaniem mogłaby być pomocna.

W państwach zakwalifikowanych jako niezdecydowane: w Czechach, Słowacji, Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii już zaplanowano wizyty. Minister Spraw Zagranicznych Awigdor Lieberman i premier Benjamin Netanjahu odwiedzą je osobiście w nadchodzących tygodniach aby wywrzeć wpływ na postawę ich przedstawicieli podczas głosowania.

Według „Ha’aretz” w samym kraju sceptycznie ocenia się widoki na sukces tego dyplomatycznego planu strategicznego. Ministerstwo wychodzi z założenia, że większość Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie za uznaniem Państwa Palestyńskiego. Echo tej raczej pesymistycznej oceny sytuacji można znaleźć także w pełnym brzmieniu telegramu dyrektora Rafaela Baraka: „Misja, która została nam powierzona, nie jest łatwa. Jestem jednak pewien, że jeśli zjednoczymy nasze siły, zrobimy, co w naszej mocy, aby osiągnąć cel, który sobie wyznaczyliśmy.”

Jassin Muszarbasz

Powyższy artykuł ukazał się na stronie internetowej tygodnika „Der Spiegel” dnia 10.06.2011 r.

Tłumaczenie: Joanna Podsiadła

Za: kampania-palestyna.pl

Reklamy

1 komentarz

  1. […] kampania-palestyna.pl / Wolna Palestyna, 17.06.2011 Kategorie : Swiat […]

    Polubienie

    Pingback - autor: Izrael lobbuje przeciwko uznaniu Palestyny jako panstwa — 21/06/2011 @ 07:48


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: