Wolna Palestyna

23/05/2011

Częściowa lista łamanych przez Izrael zasad prawa międzynarodowego oraz rezolucje ONZ

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 23:50

Lista rezolucji ONZ

Przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne (pełniące funkcję organu decyzyjnego)

Rezolucja 181 (z 29 listopada 1947 r.). Przyjęcie planu podziału: Palestyna zostaje podzielona na dwa niezależne państwa, arabskie i żydowskie, zaś Jerozolima ma pozostać strefą międzynarodową pod kontrolą ONZ.

Rezolucja 194 (z 11 grudnia 1948 r.). Uchodźcy którzy tego pragną powinni móc „powrócić do swoich domów najszybciej, jak będzie to możliwe i żyć w pokoju obok swoich sąsiadów”, pozostałym należy wypłacić odszkodowania „w ramach rekompensaty”. Utworzenie Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pojednania w Palestynie.

Rezolucja 302 (z 8 grudnia 1949 r.). Utworzenie Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA). (more…)

Reklamy

Zbrodnie i fałsz

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 19:55

Prof. Jerzy Robert Nowak, Tygodnik Głos NR 31 (889), 4 sierpnia 2001

W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy z pewnym zaskoczeniem niezwykłą aktywność ambasadora w Warszawie – Szewacha Weissa. Ambasador dosłownie dwoił się i troił w wysiłkach dla mentorskiego pouczania Polaków, jak mają przezwyciężyć swą „antysemicką” przeszłość, jak mają się z nią rozliczać. Równocześnie zaś ten sam ambasador wyraźnie nie widział żadnej konieczności jakichkolwiek żydowskich samorozrachunków. Przeciwnie, ostro polemizował z prymasem Polski – Józefem Glempem, gdy ten przypomniał o zbrodniach Żydów-komunistów i zaakcentował potrzebę ich rozliczania. Według Weissa Żyd-komunista automatycznie przestaje być Żydem, więc Żydzi już w ogóle automatycznie przestają być odpowiedzialni za zbrodnie zbolszewizowanych osób żydowskiego pochodzenia. Tę dość prostą próbę wykpienia się od odpowiedzialności za żydowskie zbrodnie oprotestowano już niejednokrotnie w naszej prasie ostatnich paru miesięcy. Ja chciałbym zwrócić tu jednak uwagę na inny typ zbrodni popełnionych przez Żydów, o których Szewach Weiss nie wspomina, a które warto wreszcie rozliczyć, więc nie będę już wracał do tej sprawy. Podejmę natomiast całkiem odmienną kwestię – jakie prawo do wyrokowania na temat Polski i Polaków ma ambasador Szewach Weiss; ambasador Izraela, a więc kraju splamionego jakże wieloma zbrodniami wobec okupowanych przez niego Arabów. Kraju, w którym niemal codziennie giną niewinni mężczyźni, kobiety i dzieci jako ofiary bezprawnych i bezsensownych represji. A zarazem kraju rządzonego właśnie dziś przez premiera-mordercę, nazywanego potocznie „Rzeźnikiem Libanu”. Może pouczający nas ambasador lepiej przyjrzy się temu, co się dzieje w jego własnym kraju, zgodnie z przysłowiem „Medice, cura Te ipsum” (Lekarzu, lecz samego siebie).

Masakra w Deir Jassin

Ambasadora Izraela Szewacha Weissa warto przede wszystkim zapytać, kiedy wreszcie Izrael zdobędzie się na przeprosiny wobec Arabów za popełnioną na nich ludobójczą zbrodnię w Deir Yassin. Zbrodnia ta nie tylko jest solidnie udokumentowana, ale nie ma żadnych wątpliwości, że dokonali jej mordercy z izraelskich band terrorystycznych Irgun, na których czele stał sam późniejszy premier Izraela Menachem Begin. Autorzy tej okrutnej zbrodni nigdy nie zostali ukarani, choć publicznie się nią pysznili, tak jak robił to sam Begin. Dlaczego Szewach Weiss pomija milczeniem zbrodnie popełnione przez Żydów z jego własnego kraju, jak również człowieka, który nawet był premierem Izraela. Przypomnijmy tu nieco szerzej historię tej masakry. (more…)

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.