Wolna Palestyna

13/05/2011

List Alberta Einsteina i innych żydowskich intelektualistów przestrzegający przed izraelskim terroryzmem

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 23:57

Christopher Bollyn – 12 maja 2011

Albert Einstein, sławny naukowiec i dobrze znany syjonista, otwarcie przestrzegał w 1948 r. amerykańskich Żydów, że partia Menachema Begina Herut „nie była zwykłą polityczną partią”. Partia Begina nosiła „oczywiste cechy partii faszystowskiej, dla której terroryzm (przeciwko Żydom, Arabom i Brytyjczykom) oraz fałsz są środkami, a państwo przywódcze jest celem”.

Begin, były przywódca terrorystycznego Irgunu, utworzył później partię Likud poprzez połączenie Herut z innymi prawicowymi partiami w 1973 r. Terrorystyczny przywódca został następnie pierwszym izraelskim premierem z Likudu w 1977 r., kiedy jego partia wygrała wybory. Partia Likud Begina zdominowała izraelską politykę na ostatnie 34 lata, ale nigdy nie zmieniła swojego charakteru; wciąż jest organizacją terrorystyczną. Gang terrorystów Begina i ich synowie i córki są w istocie najwyższego szczebla architektami terroryzmu fałszywej flagi z 9/11, terrorystycznej potworności, którą planowali od lat 70-tych.

Menachem Begin w Nowym Yorku, 1948 r. W 1952 r. Begin stał za spiskiem bombowym, by zabić niemieckiego kanclerza Konrada Adenauera.

W grudniu 1948 roku, Albert Einstein i 26 żydowskich intelektualistów napisało list do New York Times ostrzegając przed Partią Menachema Begina, Herut, która później zmieniła się w Partię Likud. Napisali oni, że partia ta w swej organizacji, metodach, politycznej filozofii i społecznym przesłaniu jest podobna do partii nazistowskich i faszystowskich. W owym czasie, gdy napisano list, Begin był z wizytą w Nowym Yorku, próbując zgromadzić fundusze i poparcie dla swej „terrorystycznej, prawicowej, szowinistycznej organizacji.”

Terroryści z Irgunu Begina wysadzili Hotel King David w lipcu 1946 r., zabijając 91 osób…

i Bliźniacze Wieże WTC 11 września 2001 r., zabijając blisko 3 000 osób.

List został napisany, aby ostrzec mieszkańców Stanów Zjednoczonych, zapobiec wyrażeniu przez nich poparcia dla partii terrorystów i można w nim było przeczytać: „Amerykanie muszą być poinformowani co do przeszłości i celów pana Begina i jego ruchu. W swoich czynach partia terrorystyczna zdradza swój prawdziwy charakter, a z jej przeszłych działań możemy stwierdzić, czego możemy oczekiwać w przyszłości”.

Michael D. Evans jest syjonistycznym Żydem, który pozuje na chrześcijańskiego misjonarza. Tutaj Evans spotyka się z Menachemem Beginem, byłym terrorystycznym szefem Irgunu, który wydał rozkaz wysadzenia Hotelu King David. Evans został poinformowany przez szefa Mossadu Issera Harela o planie wysadzenia World Trade Center w 1980 r., w czasie zbieżnym z datą tego zdjęcia. Osama bin Laden miał tylko 20 lat, kiedy Begin został premierem Izraela. Zobacz: „America the Target: 9-11 and Israel’s History of False Flag Terrorism”

Złożona z syjonistycznych terrorystów partia Begina przekształciła się w partię Likud, na której czele stoją obecnie synowie i córki byłych działaczy Irgunu. Ojciec Rahma Emanuela, który był prawą ręka Clintona i szefem administracji Obamy, służył jako bojownik w terrorystycznej organizacji Begina zanim wyjechał do USA w latach 50-tych. Ci sami terrorystyczni syjoniści ukrywają się za atakami tzw. fałszywej flagi 11 września 2001 roku. Ataki te były planowane przez Menachema Begina i jego terrorystów z Irgunu już w latach 70-tych, kiedy udało im się przejąć władzę w Izraelu.

Benny Begin (u góry) i Benjamin Netanyahu to synowie liderów terrorystycznej organizacji Menachema Begina. Są to ludzie, którzy kontrolują dzisiaj prawicowy izraelski rząd. Ostrzeżenie zawarte w liście Einsteina jest dziś tak samo aktualne i pilne, jak było w 1948 r.

A oto list Einsteina:

DO WYDAWCÓW NEW YORK TIMES

Jednym z najbardziej niepokojących zjawisk naszych czasów jest powstanie w nowo utworzonym państwie Izraela „Partii Wolności” (Tnuat Haberut), partii politycznej, która w swej organizacji, metodach, politycznej filozofii i społecznym przesłaniu jest podobna do partii nazistowskich i faszystowskich. Składa się ona z byłych członków Irgun Zvai Leumi, terrorystycznej, prawicowej, szowinistycznej organizacji w Palestynie.

Obecna wizyta przywódcy tej partii, Menachema Begina, w Stanach Zjednoczonych, jest ewidentną kalkulacją, mającą na celu wywołanie wrażenia, że istnieje amerykańskie poparcie dla tej partii w zbliżających się wyborach oraz scementowania politycznych więzi z konserwatywnymi syjonistami w Stanach Zjednoczonych. Kilku wysoko postawionych Amerykanów zdecydowało się na serdeczne przyjęcie tej wizyty. Jest niewyobrażalne, aby ci, którzy sprzeciwiają się faszyzmowi na całym świecie, gdyby tylko byli odpowiednio poinformowani odnośnie przeszłości pana Begina i jego celów, pozwolili na użyczenie swych nazwisk, aby poprzeć ruch, który on reprezentuje.

Zanim zostanie wyrządzona szkoda nie do naprawienia poprzez ofiarowanie finansowego wsparcia i publicznych manifestacji na rzecz Begina, co sprawi, że ludność w Palestynie uwierzy, że Ameryka popiera faszystowskie elementy Izraela, Amerykanie muszą poznać prawdę odnośnie przeszłych poczynań i przyszłych celów pana Begina i jego ruchu.

Publiczne oświadczenia partii Begina nie rzucają światła na jej prawdziwy charakter. Dzisiaj mówią o wolności, demokracji i anty-imperializmie, podczas gdy niedawno wpajali oni tylko doktrynę faszystowskiego państwa. To ich czyny zdradzają prawdziwy charakter i z tych przeszłych działań możemy osądzić, czego spodziewać się w przyszłości.

Atak na arabska wioskę

Szokujący przykład ich zachowań był widoczny w wiosce Deir Yassin. Wioska ta, z dala od głównych dróg i otoczona przez ziemie żydowskie, nie brała udziału w wojnie i nawet zwalczała arabskie bandy, które chciały przekształcić wioskę w swoją bazę. 9 kwietnia (New York Times) bandy terrorystów napadły tę pokojową wioskę, która nawet nie była celem działań wojennych, i zabiły większość mieszkańców (240 mężczyzn, kobiet i dzieci) i zatrzymały przy życiu niewielką grupę, z którą później paradowały na ulicach Jerozolimy. Większość społeczeństwa żydowskiego była zaszokowana i żydowska agencja wysłała telegram z przeprosinami do króla Abdullaha z Trans-Jordanii. Ale terrorystom daleko było do poczucia wstydu za swe czyny, oni byli dumni z tej masakry, nagłaśniali ją i zaprosili zagranicznych korespondentów do oglądania spiętrzonych zwłok i ogólnego zniszczenia w Deir Yassim.

Przypadek z Deir Yassin ukazuje prawdziwy charakter i działania Partii Wolności.

Wśród społeczności żydowskiej głoszą oni mieszankę ultranacjonalizmu, religijnego mistycyzmu i wyższości rasowej. Podobnie jak inne partie faszystowskie byli oni używani do łamania strajków i starają się stłumić wolny rynek i związki zawodowe. W swoim programie zaproponowali oni związki zawodowe oparte na modelu faszystowskich Włoch.

Podczas ataków anty-brytyjskich, IZL i grupa Sterna zapoczątkowały okres terroru w żydowskim społeczeństwie w Palestynie. Nauczyciele zostali pobici za głoszenie słów przeciwko nim, dorośli zostali ostrzelani za nie pozwolenie dzieciom, aby się do nich przyłączyły. Za pomocą gangsterskich rozbojów, bicia, wybijania szyb i rabunków terroryści wypełnili strachem ludność.

Ludzie z Partii Wolności nie odgrywają żadnej roli w konstruktywnych osiągnięciach w Palestynie. Nie uprawiają ziemi, nie budują osad i tylko umniejszają żydowską zdolność obronną. Ich wielce reklamowana działalność emigracyjna jest niewielka i sprowadziła jedynie faszystowskich rodaków.

Widoczne rozbieżności

Rozbieżności pomiędzy tym, co głosi obecnie Begin i jego partia, a ich przeszłymi działaniami w Palestynie wskazują na to, że nie jest to zwykła partia polityczna. Jest to bez wątpienia partia faszystowska, dla której terroryzm (przeciwko Żydom, Arabom i Brytyjczykom) oraz wprowadzanie w błąd są środkami, a celem – utworzenie państwa – przywódcy.

W świetle powyższego, jest konieczne, aby prawda o panu Beginie i jego partii została poznana w tym kraju. Tragedią jest to, że czołowi amerykańscy syjoniści odmówili nie tylko udziału w kampanii przeciwko panu Beginowi, ale obnażenia swoim własnym wyborcom prawdy o niebezpieczeństwie dla Izraela, które wypływa z poparcia dla Begina.

Niżej podpisani decydują się przyjąć takie środki do publicznego ukazania kilku ważnych faktów odnośnie Begina i jego partii oraz nawołują do nie popierania jego ostatnich przejawów faszyzmu.

ISIDORE ABRAMOWITZ, HANNAH ARENDT, ABRAHAM BRICK, RABBI JESSURUN CARDOZO, ALBERT EINSTEIN, HERMAN EISEN, M.D., HAYIM FINEMAN, M. GALLEN, M.D., H.H. HARRIS, ZELIG S. HARRIS, SIDNEY HOOK, FRED KARUSH, BRURIA KAUFMAN, IRMA L. LINDHEIM, NACHMAN MAISEL, SEYMOUR MELMAN, MYER D. MENDELSON, M.D., HARRY M. OSLINSKY, SAMUEL PITLICK, FRITZ ROHRLICH, LOUIS P. ROCKER, RUTH SAGIS, ITZHAK SANKOWSKY, I.J. SHOENBERG, SAMUEL SHUMAN, M. SINGER, IRMA WOLFE, STEFAN WOLFE.

Nowy York, 2 grudnia 1948 r.

Źródło: List Alberta Einsteina do New York Times. 4 Grudnia 1948 r.:
http://www.archive.org/details/AlbertEinsteinLetterToTheNewYorkTimes.December41948

Tłumaczenie: Centuria, korekta/uzupełnienie WP

Za: http://www.bollyn.com/einsteins-letter-warning-of-israeli-terrorism

Zobacz również:

Reklamy

1 komentarz


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: