Wolna Palestyna

11/05/2011

Norman Finkelstein: Kula w tył głowy

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 23:20

„Zabójstwa działaczy palestyńskich i osób podejrzanych o or­ganizowanie i przeprowadzanie ataków na Izraelczyków nie są niczym nowym – donoszą organizacje praw człowieka – jednak dopiero podczas intifady al-Aksa stały się one oficjalną i otwar­cie deklarowaną polityką [Izraela]”. Zainicjowana w latach 1970-tych likwidacja „poszukiwanych”, zamaskowanych, rzucających kamieniami Palestyńczyków była szeroko praktykowana od początku pierwszej intifady, kiedy to zastępca szefa sztabu Ehud Barak zorganizował specjalne oddziały skrytobójców. Likwida­cje „nasiliły się” w 1992 roku, kiedy Icchak Rabin, po objęciu teki premiera, usankcjonował niszczenie palestyńskiego mienia w celu ujęcia bądź zabicia „poszukiwanych”, „pozbawiając w ten sposób dachu nad głową setki Palestyńczyków, którzy nie byli oskarżeni o jakiekolwiek wykroczenia”. Ponad 120 Palestyńczy­ków zostało zlikwidowanych w trakcie tych operacji lub zabitych tuż po aresztowaniu. Według Palestyńskiego Centrum Informacji o Prawach Człowieka „tak naprawdę nie bardzo starano się aresz­tować” ofiary, o czym świadczy fakt, że w chwili śmierci tylko garstka podejrzanych miała przy sobie broń, bądź wykonywała czynności związane z ruchem oporu. „Większość była w trak­cie wykonywania swoich zwykłych codziennych obowiązków”. Podobnie opracowanie B’Tselem ukazywało, że w przypadku „znaczącego odsetka” ofiar „plutonów likwidacyjnych (…) moż­na było ująć podejrzanych bez zabijania ich”; dowodzono także, że choć „w ostatnich miesiącach wzrósł odsetek osób zabitych, które były uzbrojone w chwili starcia z tajnymi oddziałami, (…) wciąż połowę zabitych stanowią osoby nieuzbrojone”. (more…)

Reklamy

Never Before Campaign: Nakba Day – Return to Palestine – wideo (ang)

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 01:07

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.