Wolna Palestyna

06/05/2011

Wyburzenia domów na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 00:32

Według informacji opublikowanych przez Izraelski Komitet Przeciwko Wyburzeniom Domów (ICAHD – Israeli Committee Against House Demolitions), od 1967 roku na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych wyburzono co najmniej 24 813 palestyńskich domów. Dane te pochodzą z dokumentów i raportów m.in. Izraelskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, władz Jerozolimy, administracji cywilnej, PCHR, OCHA, agend ONZ, palestyńskich i izraelskich organizacji praw człowieka, Amnesty International, Human Rights Watch oraz badań i dokumentów opracowanych przez ICAHD. Ostatnie uaktualnienie pochodzi z 28 lipca 2010 r.

Rodzaje wyburzeń:

Wyburzenia karne: obejmują wyburzenia domów jako karę w stosunku do ludzi zaangażowanych w konkretne akcje i działania. Do działań objętych karnym wyburzaniem należą wszystkie działania: od organizowania pokojowych akcji politycznych przeciwko okupacji po zamachy na izraelskich cywilów. Wyburzenia karne zamrożono chwilowo w 2005 roku, kiedy IDF (Izraelskie Siły Obronne) doszły do konkluzji, że wyburzenia te powodują zwiększenie liczby zamachów i gniew mieszkańców. Wyburzenia karne ponownie zaczęto stosować po 19 stycznia 2009 roku. W rzeczywistości stanowią one 8,5% wszystkich wyburzeń. Artykuł 33 Czwartej Konwencji Genewskiej stwierdza, że “Żadna osoba nie może być ukarana za czyn, którego nie popełniła osobiście. Stosowanie kar zbiorowych oraz wszelkich innych środków zastraszania oraz terroryzowania ludności cywilnej jest zabronione”. Wyburzenia karne stanowią pogwałcenie tego artykułu.

Wyburzenia administracyjne:
obejmują rozbiórkę domów z powodu tzw. “braku legalnego pozwolenia”. Przeprowadzane są przeważnie na obszarze C i w Jerozolimie Wschodniej, choć przed utworzeniem regionów A, B i C były przeprowadzane także w innych miejscach. Należy podkreślić, że w prawie wszystkich przypadkach Palestyńczycy budują swoje domy “nielegalnie”. Zdobycie pozwolenia na budowę jest praktycznie niemożliwe. Ponadto wyburzeniu podlegają również domy znajdujące się w obszarze B – położone w bliskim sąsiedztwie baz wojskowych lub dróg używanych przez wojsko i osadników izraelskich. Wyburzenia administracyjne stanowią ok. 26% wszystkich wyburzeń. Artykuł 53 Czwartej Konwencji Genewskiej stwierdza, że nie wolno niszczyć majątku ruchomego lub nieruchomego stanowiącego indywidualną lub wspólną własność osób prywatnych, państwa lub podmiotów prawa publicznego, organizacji społecznych i spółdzielczych, z wyjątkiem przypadków, w których wyburzenia te byłyby bezwzględnie konieczne dla przeprowadzenia operacji wojskowych. W związku z tym że w nakazach dotyczących wyburzeń administracyjnych nie ma nawet wzmianki o działaniach wojskowych, stanowią one jaskrawe naruszenie prawa międzynarodowego.

Oczyszczanie terenu/wyburzenia wojskowe:
Obejmują wyburzenia domów przeprowadzane przez IDF (Israeli Defence Forces) w celu przeprowadzenia operacji militarnych, oczyszczenia danego terenu (z jakiegokolwiek powodu) lub w celu zabicia osoby poszukiwanej, co stanowi część izraelskiej strategii stosowania egzekucji pozasądowych. Wyburzenia te stanowią ok. 65,5% wszystkich wyburzeń. W tym przypadku ma również zastosowanie art. 53 Czwartej Konwencji Genewskiej. Samo wojsko izraelskie przyznaje (w odniesieniu do Operacji “Płynny Ołów”), że ciężko jest uzasadnić praktykę masowego wyburzania domów.

Wyburzenia niezdefiniowane: ICAHD zbiera statystyki i informacje na temat statusu wszystkich wyburzeń przeprowadzonych w latach 1967-1982. Wstępne wyniki wskazują, że należą do nich wyburzenia wszystkich kategorii, ale przeważającą większość stanowią wyburzenia z powodu oczyszczania terenu/wojskowe albo karne.

Fragment filmu dokumentalnego Mohammeda Alatara ‚Jerusalem… The east side story’, 2007

polskie napisy do włączenia przyciskiem ‚cc’

Statystyki wyburzeń domów na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych 1967-2010

_____________________________

i.  The Israel League for Human and Civil Rights (1970), “The United Nations Commission on the Israeli practices in the occupied territories.” Accessed 22 December 2008 via http://domino.un.org/. United Nations General Assembly (1967) “Report of the Secretary-General under General Assembly resolution 2252 (ES-V) and Security Council resolution 237 (1967).” Retrieved 25 September 2006 from http://www.domino.un.org. Abowd, Thomas Philip (2000) “The Moroccan Quarter: A History of the Present.” Jerusalem: Jerusalem Quarterly. Retrieved 25 September 2006 from http://www.jerusalemquarterly.org. Palestine Remembered (n. d.) “’Imwas”, “Bayt Nuba”, “Yalu”. Retrieved 25 September 2006 from  http://www.palestineremembered.com. This total does not include the numbers from the Jordan Valley villages of Nuseirat, Jiftlik, and Arajish, all of which were leveled, as those numbers are currently unavailable.
ii.  United Nations General Assembly (1984) “Report of the Secretary-General, Living Conditions of the Palestinian People in the Occupied Palestinian Territories.” Retrieved 25 September 2006 from http://www.domino.un.org. This is the source for all statistics on undefined demolitions between 1967 and 1982. In the actual report these are listed as punitive demolitions though a UN source states all demolitions were classified as “Collective Punishment.”
iii.  Human Rights Watch (2004) Razing Rafah. New York: Human Rights Watch. Halper, Jeff (2005). Obstacles to Peace (2005) Jerusalem: PalMap. This number is from a mass demolition that took place in the Gaza Strip in August.
iv.  UNISPAL (30 march 1979) Special Unit on Palestinian Rights bulletin no.3. Retrieved 9 November 2006 from http://www.domino.un.org. This is also cited in the 25 May 1984 document from the UN General Assembly, “Living conditions of the Palestinian people in the occupied Palestinian territories. Report of the Secretary-General.”
v.  Talmor, Ronny (1989) Demolition and Sealing of Houses as a Punitive Measure in the West Bank and Gaza Strip. During the Intifada. Jerusalem: B’Tselem. This report is the source for the data on punitive demolitions from 1983-86.
vi.  B’Tselem (2005) “Statistics on demolition of houses as punishment 1987-2005.” Retrieved 25 September 2006 from http://www.btselem.org. All the statistics on punitive house demolitions from 1987-2005 come from this.
vii.  B’Tselem (2006) “Statistics on demolition of houses built without permits.” Retrieved 25 September 2006 from http://www.btselem.org. All the statistics on administrative demolitions between 1987-1993 come from this.
viii.  Margalit, Meir (2006) Discrimination in the Heart of the Holy City. Jerusalem: IPCC. Margalit, Meir (2006). Personal communication with Dr. Margalit, field researcher for ICAHD. B’Tselem (2006) “Statistics on demolition of houses built without permits.” Retrieved 25 September 2006 from http://www.btselem.org. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2005-2008). Weekly Humanitarian Briefings #s 86-240. ICAHD field work, All statistics about administrative house demolitions between 1994-2009 come from these sources.
ix.  B’Tselem (2006) “Statistics on houses demolished for alleged military purposes.” Retrieved 25 September 2006 from http://www.btselem.org. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2005-2008) Weekly Humanitarian Briefings #s 86-240.
x.  Demolition witnessed by ICAHD staff on 19 January 2009.
xi.  All demolitions occurring during Cast Lead are listed in 2009, despite several hundred occurring just before the new year. http://www.sheltergaza.org:8080/ussd/
xii.
  Ongoing and subject to change.
xiii.  Will be updated in due time.

Źródło: ICAHD

Za: kampania-palestyna.pl

Reklamy
TrackBack URI

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: