Wolna Palestyna

03/04/2011

Wezwanie do bojkotu izraelskiej firmy Egged Mobilis

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 23:47

Egged – firma izraelska, do której należy spółka Mobilis odpowiedzialna za obsługę komunikacji autobusowej w kilku miastach Polski, działa także na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich.

Grupa Egged, największy przewoźnik autobusowy w Izraelu kontrolujący ponad 60% rynku transportowego w tym kraju, obsługuje komunikację autobusową między nielegalnymi osiedlami na Zachodnim Brzegu oraz uczestniczy w budowie systemu kolei miejskiej w Jerozolimie (zadaniem kolei miejskiej jest budowa dróg apartheidu – tzn. połączeń pomiędzy Jerozolimą a nielegalnymi koloniami izraelskimi wybudowanymi wokół miasta – z dróg tych mogą korzystać wyłącznie Izraelczycy). Angażując się na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, w szczególności zaś obsługując komunikację między nielegalnymi osiedlami, Egged bierze czynny udział w działalności sprzecznej z prawem międzynarodowym i w narzucaniu ludności palestyńskiej bezprawnego reżimu okupacyjnego.

W Polsce, pod szyldem Mobilis, Egged prezentuje jeszcze inne oblicze – firmy promującej samozatrudnienie i niepewne formy zatrudnienia, a także wprowadzającej cięcia w płacach i rozkładach jazdy. Mobilis obsługuje linie komunikacji miejskiej w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy oraz linie podmiejskie i gminne. Flota Mobilis obejmuje ponad 240 autobusów. Właścicielem 100% Mobilis Sp. z o.o. jest Grupa Egged. Pierwszą inwestycją Egged w Polsce było nabycie spółki Mobilis. W marcu 2009 roku Egged przejął 51% udziałów PKS Mrągowo, obsługującego miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego, jak również linie dalekobieżne takie jak Warszawa, Gdańsk, Kraków i Kielce w sezonie wakacyjnym.

24 czerwca 2010 roku firma Egged Mobilis wykupiła 6 mazowieckich PKS-ów (w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Mławie, Płocku, Przasnyszu, Ostrołęce) zatrudniających 2 tys. pracowników. Zamiast poprawy oferty, płocki PKS zlikwidował jesienią 8 najbardziej nierentownych kursów, planowane są kolejne likwidacje.

Ponad pół roku po prywatyzacji jedynym widocznym efektem są cięcia w rozkładach jazdy i odwołane kursy. Niepokojąca jest również sytuacja pracowników firmy, którym proponuje się zmniejszenie pensji (przejście na trzy czwarte etatu, z odpowiednio zmniejszonymi zarobkami przy tym samym wymiarze czasu pracy). Pomimo tego, Ministerstwo Skarbu Państwa szykuje się do sprzedaży kolejnych PKS-ów, między innymi na Górnym Śląsku, Mazurach, w Opolu.

Tylko PKS Gostynin nie został przejęty przez Mobilis. 4 maja ubiegłego roku w firmie wybuchł trwający 17 dni strajk. Organizowały go wszystkie związki zawodowe, które nie zgodziły się na prywatyzację.

Firma Egged Mobilis łamie prawo międzynarodowe, w tym postanowienia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który w orzeczeniu wydanym w 2004 roku potwierdził, że budowa kolonii na Zachodnim Brzegu stanowi pogwałcenie art. 49 Czwartej Konwencji Genewskiej dotyczącego przesiedlenia ludności cywilnej okupanta na terytorium okupowane. Działania Egged Mobilis w Polsce naruszają również prawa pracownicze i wpisują się w politykę likwidacji publicznego transportu samochodowego.

Wziąwszy to wszystko pod uwagę Polska Kampania Solidarności z Palestyną wzywa władze i działaczy samorządowych na poziomie województw, powiatów, miast i gmin w całej Polsce do odrzucenia oferty firmy Egged-Mobilis, a także do nieprzedłużania czasu obowiązywania umów już podpisanych. Apelujemy do związkowców i działaczy organizacji na rzecz praw człowieka o wspólne przeciwstawianie się ekspansji firmy, która jest uwikłana w przestępstwa izraelskiego reżimu okupacyjnego i kolonialnego w Palestynie oraz w ataki na prawa pracownicze w Polsce. Naszym wspólnym obowiązkiem jest obrona praw człowieka, w tym stanowiących ich integralną część praw pracowniczych.

Za: kampania-palestyna.pl

Reklamy

1 komentarz

  1. […] Wezwanie do bojkotu izraelskiej firmy Egged Mobilis […]

    Polubienie

    Pingback - autor: Bojkotuj Izrael « Wolna Palestyna — 23/06/2011 @ 00:35


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: