Wolna Palestyna

07/03/2011

Wzrost liczby żydowskich mieszkań na Zachodnim Brzegu

Filed under: Wiadomości — Wolna Palestyna @ 16:20

Jak wynika z izraelskich statystyk, prawie ośmiokrotnie wzrosła liczba mieszkań i domów budowanych przez żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu po wygaśnięciu moratorium na budowę nowych osiedli na terytoriach uznawanych za palestyńskie. Skok nastąpił w wyniku wygaśnięcia moratorium z końcem września 2010 r. Jak podaje Centralne Biuro Statystyki, podczas obowiązywania 10-miesięcznego moratorium rozpoczęto budowę 114 nowych „jednostek mieszkaniowych”, czyli zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań.

Od początku października 2010 roku liczba rozpoczętych budów skoczyła do 427. Wzrost liczbowy jest więc niemal czterokrotny. Wziąwszy jednak pod uwagę, że od zakończenia moratorium minęło dopiero pięć miesięcy, czyli połowa okresu, w którym obowiązywał zakaz, można uznać, że buduje się prawie osiem razy więcej. W dodatku, jak podkreśla izraelski urząd statystyczny, dane nie są kompletne, ponieważ na terenach Zachodniego Brzegu nastąpił także dramatyczny wzrost nielegalnych budów, które nie zostały oficjalnie udokumentowane. Statystyka nie uwzględnia też przyczep kempingowych czy namiotów, które osadnicy żydowscy stawiają, by zająć ziemię.

Bezpośrednie rozmowy pokojowe między Izraelem a władzami Autonomii Palestyńskiej, sprawującymi ograniczoną kontrolę nad częścią Zachodniego Brzegu, zostały zerwane, gdy Izrael nie wyraził zgody na przedłużenie moratorium na budowę nowych osiedli. Tel Awiw jest jednak pod coraz większą presją opinii międzynarodowej, domagającej się powstrzymania polityki osadnictwa na spornych terytoriach. Ostatnio za jej kontynuowanie próbowała potępić Izrael Rada Bezpieczeństwa ONZ, ale rezolucję w tej sprawie zablokowało weto Stanów Zjednoczonych.

pap

Reklamy
TrackBack URI

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: