Wolna Palestyna

05/03/2011

Interpretacje Holokaustu a legalność Izraela

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 16:21

Jarosław Ruszkiewicz

Chciałbym przedstawić niektóre tezy dzieła prof. Jakova M. Rabkina, wykładowcy Historii Żydowskiej na Uniwersytecie w Montrealu. Dzieło nosi tytuł „A Threat from Within: A History of Jewish Opposition to Zionism” („Zagrożenie wewnętrzne. Dzieje opozycji żydowskiej wobec syjonizmu”).

W VI rozdziale autor przedstawia stosunek Judaizmu ortodoksyjnego i syjonizmu do Holokaustu (Shoah). Traktuje o różnych interpretacjach tego samego zdarzenia – prześladowania Żydów przez reżim nazistowski.

Pierwszy punkt widzenia z perspektywy teologicznej :

„Wg. tradycji nic nie może ujść woli Boskiej, oprócz bojaźni przed Bogiem, która jest przykazana każdemu Żydowi. Wolny wybór byłby więc tym darem, którego zły użytek mógłby spowodować gniew Boży. Często używa się istotnego rozróżnienia tragedii wywołanej przez Boga (przykład – zburzenie Sodomy i Gomory) a tragedii, która sprowokowana jest odwróceniem się od Opatrzności Bożej. W tym ujęciu, Bóg karze wyłącznie winnych; Bóg się wycofuje („ukrywa swe oblicze”) a kara pochodzi od człowieka i cierpią także niewinni”. (str.192)

Rabin Mosze Dov Beck wyprowadza z tego następującą naukę:

„Shoah spowodował ogromne cierpienia, lecz Bóg nie opuścił nas, nie ukrył nawet swojego oblicza. Choroba, która nas dopadła, nazywa się sekularyzacja”.

Lecz „syjoniści nie chcą widzieć ręki Boga w Shoah”. (str.192-193)

W tym objaśnieniu:

„Tragedia wzywa do zdania rachunku z własnego postępowania, do pokuty indywidualnej i zbiorowej. Nie może być ona okazją do oskarżania oprawcy, a tym bardziej usiłowaniem wyjaśnienia jego postępowania poprzez faktory polityczne, ideologiczne czy socjalne. Oprawca, czy chodzi tu o faraona, Amaleka czy Hitlera, jest tylko narzędziem boskiej kary, środkiem niewątpliwie okrutnym, by doprowadzić Żydów do skruchy”. (str.193) (more…)

Reklamy

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.