Wolna Palestyna

08/02/2011

List otwarty do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 03:49

Reprezentujemy grupę obywateli Izraela głęboko zaniepokojonych prowadzoną przez rząd naszego kraju polityką apartheidu i okupacji, a także udziałem, jaki w tej polityce mają państwa Unii Europejskiej. Korzystając z okazji, pragniemy pogratulować Polsce objęcia prezydencji Unii Europejskiej w lipcu 2011 roku i podkreślić odpowiedzialność płynącą z tej roli na arenie międzynarodowej.

Niedawno dowiedzieliśmy się o pierwszym wspólnym posiedzeniu rządów Izraela i Polski, jakie ma się odbyć w Jerozolimie 24 lutego. Dlatego zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem, aby Państwo Polskie wypełniło zobowiązania płynące z umów międzynarodowych, których jest sygnatariuszem, i stanęło na straży praw człowieka w Izraelu i Palestynie.

Działania rządu Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich i na terenie własnego kraju stanowią rażące naruszenie praw człowieka wyrażonych w następujących traktatach i konwencjach międzynarodowych:

Konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu (1976); Czwarta Konwencja Genewska (1949), art. 49, dotyczący przesiedlenia ludności cywilnej okupanta na okupowane terytorium; Prawo do życia, art. 6 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (1966); Czwarta Konwencja Genewska (1949), art. 33, zakazujący stosowania kar zbiorowych i podejmowania środków odwetowych wobec ludności cywilnej, oraz art. 53 i 147, zakazujące niszczenia majątku prywatnego i publicznego nieusprawiedliwionego koniecznością wojskową.

Poczynania rządu Izraela, takie jak zakładanie nielegalnych osiedli na terytoriach palestyńskich czy nałożenie wojskowej i gospodarczej blokady na Strefę Gazy, naruszają fundamentalne zasady prawa międzynarodowego i liczne przepisy Unii Europejskiej. Nie można też nie wspomnieć o wielu operacjach wojskowych wymierzonych przeciwko cywilnej ludności i infrastrukturze, albo o dokonywanych przez Izrael pozaprawnych egzekucjach i bezprawnym wznoszeniu muru separacyjnego przebiegającego przez terytoria palestyńskie.

Mając na uwadze wszystkie te przykłady naruszania przez rząd Izraela prawa międzynarodowego i praw człowieka, oczekujemy od Państwa Polskiego, jako poważanego członka Unii Europejskiej, co następuje:

– Jednoznacznego oświadczenia, że Polska nie będzie współuczestniczyć w żadnych prowadzonych przez Izrael działaniach naruszających prawo międzynarodowe i prawa człowieka.

  • W szczególności oczekujemy, że Polska unieważni wszelkie umowy dotyczące handlu bronią między izraelską firmą Rafael a polską firmą Bumar, obejmujące produkcję pocisków „Spike”, których wojsko izraelskie używa przeciwko ludności cywilnej.

http://www.deagel.com/news/Spike-Missile-Deal-between-Israel-and-Poland-Contract-Signed_n000000180.aspx
http://www.mesko.com.pl/en/o-nas/informacje-o-firmie.html
http://www.altair.com.pl/nsp-spec-242

– Podjęcia działań zmierzających do ustanowienia w ramach Unii Europejskiej embarga na handel bronią między krajami UE a Izraelem, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.

– Wysłania do Izraela niezależnych obserwatorów, którzy będą monitorować przestrzeganie praw człowieka i przypadki ich naruszania przez Izrael na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym we Wschodniej Jerozolimie.

– Monitorowania wnoszonych pod obrady Knesetu projektów ustaw o charakterze rasistowskim oraz wyrażania stosownych protestów przeciwko przyjmowaniu takich ustaw przez Kneset.

– Unieważnienia wszelkich umów i zezwoleń na działanie na terytorium Polski udzielonych izraelskim podmiotom gospodarczym, które bezspornie naruszają prawo międzynarodowe przez sprzedaż towarów i usług w nielegalnych osiedlach na terenie okupowanej Palestyny oraz przez współudział w tworzeniu takich osiedli. Oczekujemy, że Państwo Polskie powstrzyma się przed podpisywaniem i wdrażaniem takich umów do czasu, kiedy przedsiębiorstwa te zaprzestaną materialnego i finansowego wspierania nielegalnej okupacji terytoriów palestyńskich. Do takich przedsiębiorstw należą:

  • Egged Mobilis, obsługuje komunikację autobusową w kilku miastach Polski; uczestniczy w budowie systemu kolei miejskiej w Jerozolimie; obsługuje komunikację autobusową między nielegalnymi osiedlami na okupowanym Zachodnim Brzegu.
  • Eden Springs Ltd, drugi co do wielkości dystrybutor wody butelkowanej w Polsce. Spółką-matką Eden Springs Ltd jest firma Mayanot Eden, która czerpie wodę między innymi ze źródła Salukia na okupowanych Wzgórzach Golan i posiada swoją rozlewnię w miejscowości Katzrin, tamże.
  • ASBUD, firma, której założycielami i większościowymi udziałowcami są izraelskie korporacje Asthrom, Shikun i Binui Group (holding budowlany HCH) oraz S.T.R. Development & Construction Group. ASBUD jest zarejestrowany w Polsce jako firma deweloperska i prowadzi projekty budowlane między innymi w Konstancinie, Tarchominie i Piasecznie.

§ Asthrom, dostawca materiałów budowlanych używanych przy konstrukcji izraelskich posterunków wojskowych („terminali”) na okupowanym Zachodnim Brzegu oraz deweloper osiedli mieszkaniowych bezprawnie wznoszonych w palestyńskiej części Jerozolimy. Firma ta jest większościowym udziałowcem kolei miejskiej (Light Rail Project) w Jerozolimie , która zapewni komunikację z osiedlami położonymi wokół Jerozolimy.

§ Firma Shikun i Binui rozbudowuje nielegalne osiedle Ramot w okupowanej Wschodniej Jerozolimie, a Solel Boneh, jej filia i podwykonawca projektu HCH, jest wymieniona na liście izraelskiego Ministerstwa Obrony jako dostawca materiałów budowlanych do budowy izraelskich posterunków wojskowych na okupowanym Zachodnim Brzegu.

http://en.shikunbinui.co.il/category/range_of_activities#{28DBD682-E827-4034-9DA0-54B1226E42C8}

Niektórzy z nas urodzili się w Polsce. Inni są potomkami polskich emigrantów. Jak rozumiemy, bieżąca polityka Rządu Polskiego względem Izraela jest w istotny sposób uwarunkowana historią polskich Żydów. Lekcja, której ta historia powinna uczyć, jest uniwersalna. Kiedy Izrael poddaje miliony istnień ludzkich niczym nie usprawiedliwionej przemocy i upokorzeniom, mówimy: Nie w naszym imieniu! Oczekujemy także, że kiedy Izrael dopuszcza się tych czynów, wśród głosów protestu zabrzmi także stanowczy głos z Polski.

Prosimy i apelujemy, aby Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie uchylał się od swoich zobowiązań!

Z poważaniem,

Prof. Rachel Giora
Shir Hever
Eytan Lerner
Ofer Neiman
Adv. Emily Schaeffer
W imieniu grupy

BOJKOT! Izraelskie Wsparcie Kampanii „Bojkot, Wycofanie Inwestycji i Sankcje (BDS)”
www.boycottisrael.info

Za: kampania-palestyna.pl

Reklamy
TrackBack URI

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: