Wolna Palestyna

01/01/2011

Sprzeciw wobec dyskryminacyjnych praw jest obowiązkiem Izraelczyków

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 17:35

Stworzenie przestrzeni nadziei w kraju, w którym ludzie żyją w strachu, jest nie tylko naszym prawem, lecz i obowiązkiem.

Daphna Golan – 27.12.2010

Jesteśmy zobligowani by zapytać o rolę obywatela w kraju, w którym prawo jest bezprawiem. Na strzeżonym przez żołnierzy izraelskich obszarze, znanym jako Izrael i terytoria okupowane, żyje sześć grup ludzi, dla których prawo przewiduje różne prawa i różny stopień wolności przemieszczania się.

Pierwszą z nich stanowi około 1,5 miliona Palestyńczyków ze Strefy Gazy, od lat poddanych niekończącej się blokadzie – opuścić ten obszar mogą tylko nieliczne osoby, dysponujące specjalnymi pozwoleniami. Druga grupa to 2,4 miliona Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu, nie mogących udać się do Jerozolimy ani Izraela, chyba że posiadają specjalne pozwolenia, które jedynie w wyjątkowych wypadkach wydają im władze wojskowe znane jako Administracja Cywilna. Istnienie kolonii – bez wyjątku nielegalnych w świetle prawa międzynarodowego – oznacza grabież 44% Zachodniego Brzegu na rzecz kolonistów żydowskich. Wokół nich wytyczono drogi patrolowe i wejściowe, po których nie mogą poruszać się Palestyńczycy. Drogi, mające służyć przemieszczaniu się z miejsca na miejsce wewnątrz terytoriów okupowanych, są zablokowane przez setki posterunków kontrolnych. Wolność przemieszczania się niemal wszystkich Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu pozostaje ograniczona wyłącznie do Zachodniego Brzegu.

Trzecią grupę stanowi ćwierć miliona palestyńskich mieszkańców Jerozolimy. Posiadają oni niebieskie dowody tożsamości i mogą podróżować po Izraelu, Jerozolimie i części Zachodniego Brzegu, jednak Izrael kontroluje i ogranicza ich możliwości poruszania się poza tym obszarem. Gdy Palestyńczycy z Jerozolimy opuszczą miasto by studiować za granicą czy nawet w Betlejem, tracą status „stałych rezydentów (mieszkańców)”, a ich dalszą obecność w mieście zaczyna znamionować tymczasowość. (more…)

Reklamy

W ciągu 2010 roku Izraelczycy zatrzymali 1 100 palestyńskich dzieci

Filed under: Wiadomości — Wolna Palestyna @ 12:02

Ministerstwo Władz Palestyńskich ds. Zatrzymanych poinformowało w środę, że izraelskie siły aresztowały 1 100 palestyńskich dzieci w 2010 r., większość z nich we Wschodniej Jerozolimie i Hebronie.

W raporcie Minister Władz Palestyńskich ds. Zatrzymanych Issa Qaraqe stwierdził, że aresztowania te odzwierciedlają systematyczne ataki, wskutek których cierpią palestyńscy nieletni na Terytoriach Okupowanych każdego dnia.

Podkreślił również, że podczas 2010 roku miało miejsce więcej zatrzymań w okupowanej Jerozolimie Wschodniej, około 500, i w Hebronie, akcentując, że dzieci były często poddawane aresztowi domowemu.

Raport potępił również inne praktyki, wskutek których palestyńskie dzieci cierpią ze strony izraelskiej armii, szczególnie ich wykorzystywanie w roli żywych tarcz.

Według organizacji Międzynarodowa Obrona dla Dzieci – Palestyna, od kwietnia 2004 r. 16 palestyńskich dzieci ucierpiało wskutek tej praktyki, pomimo iż jest ona nielegalna zarówno w świetle międzynarodowego jak i izraelskiego prawa.

Niedawno dwaj żołnierze z Brygady Givati jako pierwsi zostali oskarżeni i uznani winnymi wykorzystywania palestyńskiego dziecka w roli żywej tarczy. Dwóch żołnierzy zostało zdegradowanych ze stopnia sierżanta sztabowego do sierżanta i dostało wyroki 3 miesięcy więzienia w zawieszeniu.

http://www.imemc.org/article/60312

Blog na WordPress.com.