Wolna Palestyna

19/12/2010

Nowe rozkazy syjonistycznego lobby dla Obamy

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 01:20

Alan Hart – 16.12.2010

Po mianowaniu na szefa komitetu spraw zagranicznych Izby Reprezentantów, Howard Berman z Kalifornii powiedział The Forward: „Nawet zanim zostałem demokratą, byłem syjonistą”. Wprowadził pod głosowanie rezolucję 1734, która daje prezydentowi nowe rozkazy, opracowane przez AIPAC i uchwalone jednogłośnie 15 grudnia. Oto one:

  • mocno i jednoznacznie przeciwstawiać się każdej próbie uznania palestyńskiego państwa przez ONZ lub inne fora międzynarodowe
  • kontynuować sprzeciw wobec jednostronnej deklaracji palestyńskiego państwa
  • zapewnić, że Stany Zjednoczone odmówią uznania, legalności, lub jakiegokolwiek rodzaju wsparcia dla jednostronnie ogłoszonego ‚palestyńskiego państwa’ i nalegać na inne odpowiedzialne narody, by zrobiły to samo, i wyjaśnić, że taka jednostronna deklaracja stanowiłaby poważne naruszenie zasad leżących u podstaw porozumień z Oslo oraz procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie
  • potwierdzić, że Stany Zjednoczone zawetują każdą rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie
  • prezydent i sekretarz stanu będą prowadzić wysiłki dyplomatyczne na wysokim szczeblu, aby zachęcić Unię Europejską i inne odpowiedzialne narody do zdecydowanego i jednoznacznego sprzeciwu wobec jednostronnej deklaracji państwa palestyńskiego i wszelkich prób uznania państwa palestyńskiego przez Narody Zjednoczone lub inne fora międzynarodowe
  • popierać rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego i osiągnięcie prawdziwego i trwałego pokoju w drodze bezpośrednich negocjacji między stronami.

Myślę, że istnieje możliwość, a nawet prawdopodobieństwo, że gdyby Amerykanie naprawdę wystąpili przeciwko syjonistom, preferencją liderów Izraela byłoby powiedzenie, by obecny amerykański prezydent (i cały świat) poszli do diabła. To, czy faktycznie by tak zrobili, zależałoby, jak sądzę, od  opinii Izraelczyków (Żydów) w tym czasie. Jeśli większość izraelskich Żydów nadal byłaby pod wpływem propagandy syjonistycznej jak obecnie, prawdopodobnie poparliby szaleńców, którzy im przewodzą.

Pytanie: dlaczego rezolucja Bermana wskazuje na panikę AIPACu?

Odpowiedź jest w moim ostatnim artykule „Ostatnia karta Obamy – czy nią zagra?” Powiedziałem w nim, że Obama nie musi honorować obietnic poczynionych Netanjahu, by uzyskać 90-dniowe zamrożenie budowy nielegalnych osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu, Obama jest wolny od prezydenckich praktyk wetowania rezolucji Rady Bezpieczeństwa, krytycznych wobec Izraela.

Myślę, że AIPAC napisał rezolucję 1734, a Berman szybko ją poddał pod głosowanie, gdyż boją się, że Obama rozważa poinstruowanie amerykańskiego ambasadora przy ONZ, że nie będzie więcej amerykańskich wet w Radzie Bezpieczeństwa odnośnie rezolucji krytycznych wobec Izraela i/lub wezwania do uznania palestyńskiego państwa w granicach sprzed wojny w 1967 roku.

Stąd pytanie czekające na odpowiedź: czy Obama podporządkuje się najnowszym rozkazom syjonistów?

Tłumaczenie/skrót: Ola Gordon, korekta własna

http://www.veteranstoday.com/2010/12/16/alan-hart-zionist-lobby%E2%80%99s-new-orders-for-obama/

Reklamy
TrackBack URI

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: