Wolna Palestyna

01/11/2010

Roy Tov: Ruina Jerozolimy

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 17:37

Synagoga Hurva, Dzielnica Żydowska, 2010

Trzy razy zniszczona i trzy razy odbudowana, Hurva (hebr. ‚ruina’) może być symbolem zamiaru Izraela odbudowania w Jerozolimie Trzeciej Świątyni. Hurva z pewnością jest krokiem w tym kierunku. Symbol ten nie kończy się tylko na odbudowie. Droga wyznaczona ostatnio przez inaugurację tej synagogi może prowadzić do zniszczenia państwa Izrael, jeśli Trzecia Świątynia powstanie na miejscu obecnego meczetu Al.-Aksa i Kopuły na Skale. To twierdzenie jest silniejsze niż się wydaje. Obydwa miejsca – Hurva i Wzgórze Świątynne – są ze sobą ściśle powiązane.

Wzgórze Świątynne – a zwłaszcza Ściana Płaczu  – to centrum religijne dla Żydów, tu spodziewany jest akt zbawienia. Niedaleko stąd, Hurva była centrum aktywności politycznej, odwiedził ją Herzl, tu miała miejsce rekrutacja do Legionu Żydowskiego Ze’eva Żabotyńskiego, uhonorowanie prosyjonistycznego Wysokiego Komisarza Brytyjskiego Sir Herberta Samuela, jak również inne wydarzenia. One uzupełniają się wzajemnie.

Hurva ma długą historię. W II wieku n.e. na jej miejscu stała synagoga. Pierwsza Hurva była zniszczona w czasach bizantyjskich (co w hebrajskim brzmi jak żart „pierwsza ‚hurva’ była zniszczona”). Około 1700 n.e. rabin Menachem Mendel ze Shklov rozpoczął budowę drugiej Hurvy. W roku 1720 synagogę podpalili sfrustrowani muzułmańscy wierzyciele.

W połowie XIX wieku na dworze osmańskim interweniowali dyplomaci brytyjscy i austriaccy i otrzymali pozwolenie na budowę Trzeciej Hurvy. Wzniesiono ją głównie z funduszy od Sir Mojżesza Montefiore i Rotszyldów, działalność rozpoczęła w 1864 roku. Była to najładniejsza synagoga w Jerozolimie, do czasu, kiedy była wysadzona w wojnie 1948 roku przez Legion Jordański.

Później na skutek obawy naruszenia istniejącej równowagi religijnej – znanej w Izraelu po prostu jako „status quo” – pozostawiono synagogę w gruzach. Jednak porozumienie zostało osiągnięte jakiś czas temu i Czwarta Hurva została zainaugurowana 14.03.2010 roku. Trzykrotnie zniszczona i trzykrotnie odbudowywana, Hurva jest symbolem nieustępliwości niestrudzonych spiskowców. Czy następne jest Wzgórze Świątynne?

Jeżeli taki jest tajny plan Netanjahu, w jaki sposób mógłby być zrealizowany? Czy wierzy on, że Izrael ma jakąś szansę w zwartym ataku krajów arabskich? Przywódcy Izraela są niestrudzonymi spiskowcami; Rabin powiedział tak, zanim został zamordowany z pomocą Shin Bet (uznane w izraelskim sądzie). Jedynym prawdopodobnym scenariuszem w obecnych okolicznościach byłoby ukrycie ataku na meczety za jakiegoś rodzaju wydarzeniem fałszywej flagi. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zawalenie się Ściany Płaczu (meczety są u jej szczytu) spowodowane działaniem wody. W ostatnich latach hebrajskie media donosiły raz po raz, że Ściana Płaczu zaczęła pęcznieć i deformować się z powodu wody deszczowej uwięzionej pod meczetami. W 1996 roku, Netanjahu i Ehud Olmert – wówczas burmistrz Jerozolimy – otworzyli wyjście w Arabskiej Dzielnicy dla Tunelu Ściany Płaczu. Po tym wydarzeniu miały miejsce trzy dni zamieszek zorganizowanych przez Palestyńczyków. Tak więc uprzednie prace Izraela pod meczetami są faktem i są dobrze udokumentowane.

Jednakże, nawet jeśli Ściana Płaczu zawali się za sprawą przyczyn naturalnych (i małej tajnej pomocy ze strony korpusu technicznego IDF) i zniszczy meczety, czy Izrael myśli, że cokolwiek poza meczetem zostanie zbudowane, kiedy miejsce się ustabilizuje? Jednak obawiam się, że przywódcy Izraela rozważają ten scenariusz; odnoszą osobiste korzyści z wojen, a to wydarzenie sprowokowałoby solidną.

Symbolika Hurvy nie kończy się tutaj. Fakt, że istniejąca świątynia żydowska nazywa się „ruiną” jest bardzo znaczący. Istnieje wiele tekstów biblijnych wskazujących, że prawdziwymi świątyniami Żyjącego Boga są Jego żyjący wyznawcy. Prawdziwe świątynie Boga to nasze dusze i ciała, a nie zimne, puste konstrukcje w ruinach.

1 List do Koryntian 6:19 „Co? Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a wy nie należycie do samych siebie?”

Co więcej, Apostoł Paweł wyraźnie rozróżnia duchową i ziemską Jerozolimę:

List do Galatów 4:25 „Synaj jest to góra w Arabii, a jej odpowiednikiem jest obecna Jerozolima, i jest w niewoli z jej dziećmi”. 26 „Natomiast Jerozolima nad wami cieszy się wolnością, która jest matką nas wszystkich”.

Ziemska Jerozolima symbolizuje Złamane Przymierze; po dwóch tysiącach lat nadszedł czas, by Żydzi to zaakceptowali.

Tłumaczenie Ola Gordon, korekta własna

Źródło: roytov.com/articles/hurva.htm

Reklamy
TrackBack URI

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: