Wolna Palestyna

20/08/2010

Zakaz dostępu do 85% wód terytorialnych dla Palestyńczyków

Filed under: Wiadomości — Wolna Palestyna @ 09:34
ONZ twierdzi, że Izrael zabrania Palestyńczykom dostępu do 17 procent terytorium Strefy Gazy i jej wód przybrzeżnych, a restrykcje pozbawiają częściowo środków do życia 178 tysięcy spośród półtora miliona mieszkańców Strefy.

Według ogłoszonego wspólnego raportu oenzetowskiego Biura Koordynacji Spraw Humanitarnych (OCHA) i Światowego Programu Żywnościowego (WFP), „w ciągu ostatnich dziesięciu lat Izrael stopniowo ograniczał dostęp Palestyńczyków do ziemi uprawnej i obszarów połowowych”.

W dokumencie agend ONZ, opartym na ponad stu wywiadach i danych z różnych źródeł, wojsko izraelskie zabroniło mieszkańcom Strefy Gazy wstępu na ich pola znajdujące się w pasie przygranicznym, którego szerokość dochodzi do 1500 metrów, podczas gdy szerokość całej Strefy to od 5 do 12 kilometrów.

W pasie wód przybrzeżnych palestyńskim rybakom wolno łowić w odległości do 4,5 kilometra od brzegu. Izrael zabrania im jednak dostępu do 85 procent wód terytorialnych Strefy, do których mają prawo zgodnie z porozumieniami z Oslo.

Od stycznia 2009 roku zginęło wskutek wejścia lub wpłynięcia na obszar zakazany 22 Palestyńczyków, a rannych zostało 146.

Strefa Gazy ma powierzchnię 360 kilometrów kwadratowych, a gęstość zaludnienia wynosi tam, według danych z 2008 roku, 4167 osób na kilometr kwadratowy.

Bezrobocie w Strefie Gazy wynosi 40 procent i aż 80 procent ludności żyje dzięki pomocy humanitarnej.

pap

Raport ONZ: IDF ogranicza mieszkańcom Strefy Gazy dostęp do pól uprawnych i stref połowów

Według OCHA (Biura Narodów Zjednoczonych ds Koordynacji Pomocy Humanitarnej) Izrael pod groźbą użycia siły zakazuje mieszkańcom Strefy Gazy dostępu do 17% gruntów oraz 85% terenów pasa nadmorskiego.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat Siły Obronne Izraela (IDF – Israeli Defence Forces) zwiększyły restrykcje dla ludności Palestyńskiej w dostępie do gruntów rolnych na terenach przygranicznych oraz stref połowowych Strefy Gazy.

W swoim raporcie OCHA stwierdza, że strona izraelska usprawiedliwia wprowadzone restrykcje koniecznością uniemożliwienia ataków na Izrael, w tym wystrzeliwania rakiet.

Celem raportu jest opisanie zakresu ograniczeń nałożonych na mieszkańców Strefy Gazy oraz ich wpływu na codzienne życie Palestyńczyków, poczucie bezpieczeństwa, dostępność do podstawowych usług. Raport opiera się na ponad 100 wywiadach przeprowadzonych z mieszkańcami Gazy oraz analizie danych zebranych z innych źródeł.

Według autorów raportu, od 2008 roku IDF ogranicza dostęp do 17% obszarów Strefy Gazy. Na morzu rybacy nie mają dostępu do 85% terytorium, do którego mają prawo na mocy porozumień z Oslo. Według raportu izraelskie ograniczenia bezpośrednio dotykają ponad 178 tysięcy osób. Ponadto w raporcie jest mowa o tym, że żołnierze IDF strzelają bezpośrednio do osób zbliżających się do tzw “stref zamkniętych”. Choć według władz Izraela w większości przypadków żołnierze otwierają tzw “ogień ostrzegawczy”, to od momentu zakończenia operacji “Płynny Ołów” w styczniu 2009 roku 22 osoby zginęły a 146 zostało ranne.

Raport podkreśla również, że taka praktyka egzekwowania zakazu dostępu do danych obszarów stanowi naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego, dodatkowo miejscowa ludność Palestyńska nie została poinformowana o wprowadzeniu tego typu restrykcji.

Z badań przeprowadzonych przez OCHA wynika również, że IDF zniszczyło pola uprawne i domy ludności palestyńskiej na terenach przygranicznych w celu wymuszenia przesiedlenia i poszerzenia tzw strefy buforowej. Rolnicy posiadający swoje pola uprawne próbowali w celu uzyskania jakichkolwiek dochodów zastosować alternatywne metody gospodarowania, ale ich zdolność do zbioru plonów w warunkach nieustannego niszczenia upraw jest bardzo ograniczona. OCHA szacuje, że wprowadzone przez Izrael restrykcje spowodowały szkody w wysokości 308 milionów dolarów. Większość rolników, z którymi przeprowadzano wywiady twierdzi, że od momentu rozszerzenia stref buforowych ich dochody spadły o ponad 2/3, a część farmerów straciła je całkowicie. W ciągu ostatnich pięcu lat rybołóstwo Strefy Gazy poniosło straty w wysokości 26,5 miliona dolarów.

Do innych skutków wprowadzenia izraelskich restrykcji należą: pogorszenie jakości produktów spożywczych, postępujące zmiany w diecie (ze świeżych produktów i mięsa na tanie produkty zawierające głównie węglowodany), spadek frekwencji w uczęszczaniu do szkół, obniżenie wieku małżeńskiego dla dziewcząt.

Polityka IDF wpływa również na ograniczenie dostępu do szkół, z których siedem znajduje się na terenach objętych restrykcjami, powoduje zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość kształcenia.

OCHA wezwała Izrael do natychmiastowego zniesienia wprowadzonych ograniczeń oraz do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, a szczególnie do zaprzestania ostrzałów ludności cywilnej w strefach przygranicznych oraz wyburzania ich mienia.

Peły raport dostępny tu (PDF)

Źródło: haaretz.com

tłum. Aneta Jerska

Za: kampania-palestyna.pl

TrackBack URI

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: