Wolna Palestyna

17/08/2010

Zwycięstwo BDS w londyńskim sądzie

Filed under: Wiadomości — Wolna Palestyna @ 21:25

Czterech aktywistów kampanii BDS (Bojkotu, Wycofania Inwestycji oraz Sankcji) zostało zwolnionych z wszelkich opłat w związku z przeprowadzeniem dwóch akcji bezpośrednich wymierzonych w sprzedaż detaliczną izraelskich kosmetyków Ahava w Covent Garden w Londynie. We wrześniu i grudniu 2009 roku aktywiści zamknęli się w sklepie uniemożliwiając jego funkcjonowanie przez dwa dni

Uniewinnieni twierdzą, że ich działania są prawnie uzasadnione, ponieważ działalność sklepu jest niezgodna z prawem. Wszystkie kosmetyki sprzedawane w sklepie Ahava pochodzą z Mitzpe Shalem – nielegalnego osiedla osadników izraelskich na Zachodnim Brzegu – i są umyślnie nieprawidłowo oznaczone jako “Wyprodukowane w Izraelu”.

W pierwszym dniu procesu prokurator domagał się obciążenia aktywistów opłatą jako formą zadośćuczynienia, co jednak wymagałoby od niego wykazania, ze działalność sklepu prowadzona była zgodnie z prawem. Pomimo wielokrotnych wezwań sądowych i zagrożenia aresztowaniem główny świadek oskarżenia – kierownik sklepu Ahava – odmówił stawienia się w sądzie w celu złożenia zeznań.

Według jednej z czterech uniewinnionych osób “Decyzja sądu jest małym zwycięstwem w szerszej kampanii bojkotu, wycofania inwestycji oraz sankcji wobec Izraela. Będziemy nadal prowadzić kampanię bojkotu w stosunku do przedsiębiorstw czerpiących profity z okupacji i domagać się pociągnięcia do odpowiedzialności państwa Izrael na arenie międzynarodowej.”

Matthews – inny uniewinniony aktywista – stwierdził: “Przesłanie jest jasne. Jeśli Twoja firma jest zaangażowana i czerpie zyski z apartheidu, zbrodni wojennych i okupacji ziemi palestyńskiej, ludzie będą okupować Twój sklep”

Rząd brytyjski, Unia Europejska, ONZ i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zgodnie uznały, że osiedla izraelskie na Zachodnim Brzegu są nielegalne, ponieważ naruszają postanowienia Czwartej Konwencji Genewskiej. Naruszenie tej konwencji jest również przestępstwem w świetle prawa brytyjskiego (International Criminal Court Act 2001).

W grudniu 2009 r. brytyjski Departament ds. Środowiska, Żywności i Rolnictwa (DEFRA) wydał wytyczne dotyczące sprzedaży detalicznej produktów rolnych uprawianych na okupowanych terytoriach palestyńskich. Według niego: ”Rząd uważa, że przedsiębiorcy celowo wprowadzają konsumentów w błąd – a zatem popełniają przestępstwo – jeśli etykietują towary wyprodukowane na Zachodnim Brzegu jako produkty izraelskie.
Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy produkt pochodzi od palestyńskiego producenta czy z nielegalnego osiedla izraelskiego, ponieważ obszary te nie należą do uznanych międzynarodowo granic Izraela.”

DEFRA –  doradztwo techniczne ds. etykietowania produktów uprawianych na okupowanych terytoriach palestyńskich, 11 grudnia 2009

Więcej informacji o celach kampanii BDS tu.

Źródło: palsolidarity.org

Za: kampania-palestyna.pl

Reklamy
TrackBack URI

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: