Wolna Palestyna

09/07/2010

‘PHR – Izrael’ publikuje raport ws. Gazy, nawołuje do zakończenia oblężenia

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 21:17

Lekarze dla Praw Człowieka w Izraelu (Physicians for Human Rights – Israel) opublikowali we wtorek 6 lipca raport mówiący o postępującym pogarszaniu się sytuacji medycznej w Strefie Gazy jako rezultatu trwającego oblężenia nadmorskiej enklawy. Raport jest odpowiedzią na decyzję izraelskiego gabinetu z 20 czerwca 2010 r., by „złagodzić” blokadę.

Raport Lekarzy dla Praw Człowieka w Izraelu nawołuje do całkowitego zakończenia oblężenia Gazy i zaprzestania praktyk izraelskiego rządu, które ograniczają pełen dostęp i właściwą opiekę medyczną mieszkańców Gazy.

Raport uwzględnia 3 główne płaszczyzny, na których mieszkańcy Gazy cierpią ze względu na niedostateczną opiekę medyczną spowodowaną trwającym izraelskim oblężeniem.

1. Uniemożliwianie rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Strefie Gazy z równoczesnym ograniczaniem możliwości wyjazdu pacjentów na leczenie włączając:

ograniczanie wwozu sprzętu medycznego do Gazy; ograniczanie szkoleń dla fachowców medycznych w Gazie; ograniczanie dostępu pacjentów do leczenia poza Strefą Gazy pomimo niewystarczającego wyposażenia przy równoczesnym niedopuszczaniu do wjazdu do Gazy medycznych delegacji.

2. Shin Bet stosuje niedopuszczalne metody względem pacjentów potrzebujących pomocy medycznej włączając:

wzywanie pacjentów na przesłuchania przed wydaniem pozwolenia na opuszczenie Gazy na leczenie, włączając planowanie przesłuchań po terminie wyznaczonym na leczenie pacjentów co powoduje, że tracą oni niezbędną pomoc medyczną, oraz wzywanie pacjentów, którzy złożyli wnioski o wizy na wyjazd ze względu na stan zdrowia tylko po to, by ich aresztować lub umieścić w miejscach zatrzymań [od admina: częste są również przypadki nakłaniania chorych do kolaboracji z Izraelem w zamian za pozwolenie na opuszczenie Gazy w celu uzyskania pomocy medycznej, w przypadku odmowy chorzy nie otrzymują wizy – link].

3. Polityka Izraela względem dostępu pacjentów z Gazy do opieki medycznej obejmuje dodatkowe czynniki wliczając:

tendencję do odmawiania wiz na wyjazd tym, którym nie zagraża utrata życia, kryterium, które narusza zarówno międzynarodowe jak i izraelskie prawa człowieka; uniemożliwianie dostępu do usług medycznych najwyższej jakości ze względu na niedopuszczanie do rozwoju Strefy Gazy i odmowę podróży w celach medycznych; odmowę podróży w celach medycznych pacjentom, którzy wymagają lekarskiej opieki kontrolnej; odrzucanie próśb pacjentów o zgodę na opuszczenie Gazy w celach medycznych, włączając przypadki krytyczne, powodowane obawą, że pacjenci wykorzystają pozwolenie na zjednoczenie się z rodzinami na Zachodnim Brzegu oraz konfiskata osobistych rzeczy pacjentów podczas powrotu do Gazy po otrzymaniu pomocy lekarskiej.

Raport konkluduje, że działania izraelskiego rządu względem Strefy Gazy mają olbrzymi wpływ na życie cywilnej ludności wymagającej opieki medycznej pozostawiając tysiące w cierpieniach, i powinno zostać odnotowane, że setki Gazan zmarło od rozpoczęcia oblężenia w czerwcu 2007 r. ze względu na nieadekwatną i niepełną pomoc medyczną.

Za: imemc.org/article/59083

TrackBack URI

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: