Wolna Palestyna

02/06/2010

Palestyńskie dzieci są wykorzystywane seksualnie w izraelskich więzieniach

Filed under: Wiadomości — Wolna Palestyna @ 16:21

Jak informuje arabski serwis Al-Jazeera, palestyńskie dzieci przetrzymywane w Izraelu podczas przesłuchań są gwałcone i zastraszane w celu zmuszenia ich do mówienia. Tak twierdzą przedstawiciele DCI, międzynarodowej organizacji z siedzibą w Genewie, zajmującej się ochroną praw dziecka.

DCI zebrała 100 pisemnych zeznań złożonych pod przysięgą przez palestyńskie dzieci, w których mówią one, jak były traktowane po zatrzymaniu przez izraelską armię.

Czternaście dokumentów zawiera wypowiedzi dzieci wskazujące na to, że wykorzystywano je lub zastraszano seksem w celu zmuszenia do składania zeznań.

Korespondent Al-Jazeera na Zachodnim Brzegu Jordanu, Nour Odeh, dotarł do jednego z wymienionych w dokumentach dziecka, określonego jako „N”, które potwierdziło, że zostało wykorzystane seksualnie przez śledczych podczas przesłuchiwania.

Przedstawiciele DCI złożyli skargę w tej sprawie do armii izraelskiej, jednak została ona oddalona jako nieprawdziwa. Organizacja przekazała również dowody do biura ONZ zajmującego się łamaniem praw człowieka.

Korespondent Al-Jazeera powiedział, że Izrael stosuje inne prawo wobec Izraelczyków a inne wobec Palestyńczyków mieszkających na Zachodnim Brzegu oraz w Gazie.

Palestyńczycy bez względu na wiek odpowiadają przed sądem wojskowym. Nieletni w wieku 12-16 lat traktowani są przez izraelską armię jako dzieci, natomiast po skończeniu 16 lat jako dorośli.

Organizacje broniące praw człowieka krytykowały Izrael już wcześniej za sposób, w jaki traktuje on aresztowane dzieci, zabraniając im kontaktu z rodzicami oraz obrońcami.

W izraelskich więzieniach  przebywa obecnie 340 palestyńskich dzieci, w większości skazanych za rzucanie kamieniami, czyn zgodnie z izraelskim prawem wojskowym zagrożony karą do 20 lat wiezienia.

Przedstawiciel armii izraelskiej w pisemnej odpowiedzi odrzucił wszystkie zarzuty twierdząc, że nieletni traktowani są zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Powiedział również „Zarzuty o stosowanie przemocy w trakcie przesłuchań powinny być wnoszone drogą formalną, podczas procesu. Odnośnie obecności obrońcy w trakcie przesłuchań, prawo tego nie przewiduje również w stosunku do Izraelczyków.”

Bana Shougry-Badarne, reprezentująca izraelską organizację humanitarną powiedziała, że izraelskie służby bezpieczeństwa stoją praktycznie ponad prawem. „Z naszego najnowszego raportu z 2009 roku wynika jasno, że na 600 skarg przesłanych do Prokuratora Generalnego wszystkie zostały oddalone. Nie wszczęto nawet jednego postępowania.”

Za: wolnemedia.net/?p=22039

english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/201053082239109343.html

blogs.aljazeera.net/middle-east/2010/05/30/children-behind-israeli-bars

Zobacz również: Palestyńskie dzieci poddawane są torturom

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.