Wolna Palestyna

05/04/2010

Palestyńskie Terytoria Okupowane

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 03:16

W związku z zajęciem ziem palestyńskich przez wojska izraelskie w 1967 r., Zachodni Brzeg – wraz ze wschodnią Jerozolimą – oraz Strefa Gazy stały się w świetle prawa międzynarodowego terytoriami okupowanymi (art. 42 Regulaminu Haskiego z 1907 r.). Z racji ratyfikowania przez Izrael w 1951 r. konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny (tzw. IV konwencja genewska z 1949 r.), status prawny obszarów palestyńskich potwierdzony został przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Podobnie Rada Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji nr 242 z 1967 r., podkreślając niedopuszczalność powiększania terytorium państwa w wyniku konfliktu zbrojnego, uznała obszary zajęte przez Izrael w rezultacie wojny sześciodniowej za terytoria okupowane. W opinii doradczej z 9 lipca 2004 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że terytoria palestyńskie na wschód od tzw. zielonej linii należy traktować jako okupowane (pkt. 101 opinii). Uznał je za zewnętrzne wobec integralnego terytorium izraelskiego oraz potwierdził fakt sprawowania nad nimi efektywnej kontroli przez Izrael (pkt. 111).

Wycofanie izraelskich sił lądowych ze Strefy Gazy w 2005 r. w świetle prawa międzynarodowego nie oznacza zakończenia okupacji. W raporcie Komisji Praw Człowieka ONZ z 17 stycznia 2006 r. podkreślono, iż w celu ustalenia zakończenia okupacji konieczna jest utrata efektywnej kontroli nad danym obszarem (orzeczenie MTS w sprawie List). Pomimo wycofania sił lądowych, Izrael wciąż sprawuje kontrolę nad terytorium Strefy Gazy. Współcześnie stała obecność sił zbrojnych nie może być traktowana jako konieczna przesłanka stwierdzenia efektywnej kontroli nad obcym terytorium. Uderzenia akustyczne (tzw. sonic booms) generowane przez izraelskie odrzutowce, a także ataki rakietowe mogą służyć za militarne dowody trwającej izraelskiej okupacji – podobnie jak przetrzymywanie kilkuset palestyńskich więźniów ze Strefy Gazy. Zakończenie okupacji oznaczałoby konieczność ich zwolnienia przez Izrael (art. 77 IV konwencji genewskiej). Kontrola strefy buforowej oraz dostaw energii elektrycznej to kolejne dowody okupacji.

Powstrzymywanie się Izraela przed uznaniem terytoriów palestyńskich za okupowane ma na celu uniemożliwienie korzystania przez Palestyńczyków z gwarancji międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności zakazu masowych lub indywidualnych przesiedleń, jak również deportacji. Zakaz ten wynika nie tylko z konwencji genewskiej, ale również z art. 8 ust. 2 statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Uznanie przez Izrael okupacji potwierdzałoby nielegalność przesiedlenia części własnej ludności cywilnej na terytorium okupowane (art. 49 IV konwencji genewskiej). Zgodnie z opinią doradczą MTS z 9 lipca 2004 r. wiązałoby się to również z koniecznością zburzenia tzw. muru bezpieczeństwa oraz likwidacji specjalnego reżimu prawnego osad żydowskich, które korzystają ze zwolnień podatkowych, a także w pierwszej kolejności mają dostęp do systemów zaopatrzenia w wodę czy energię. Zgodnie z orzeczeniem MTK ds. b. Jugosławii w sprawie Krajišnik, opuszczanie przez ludność terytorium okupowanego własnych domostw w wyniku utrudniania przez państwo okupujące warunków życia – także poprzez zorganizowany napływ ludności państwa okupującego – stanowi przymusowe przesiedlenie, będące zbrodnią wojenną.

Źródło

Dodaj komentarz »

Brak komentarzy.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: